""

Analyse van de prijzen - Halfjaarlijks verslag 2023 van het instituut voor de nationale rekeningen

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

Instituut voor de nationale rekeningen

Publicatiedatum

Halfjaarlijks verslag 2023 van het Instituut voor de Nationale Rekeningen

Inflatieverloop in België en de buurlanden in het eerste semester 2023

Als gevolg van de zeer sterke daling van de energieprijzen is de totale inflatie vertraagd tot een niveau dat vergelijkbaar is met het niveau geobserveerd voor aanvang van de spanningen tussen Oekraïne en Rusland. De prijzen van levensmiddelen, diensten en industriële goederen nemen daarentegen verder toe in vergelijking met 2022.

In het tweede kwartaal 2023 kwam de totale inflatie in België, gemeten op basis van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen (GICP), uit op gemiddeld 2,6 %. Dit is het laagste niveau sinds het begin van de spanningen tussen Oekraïne en Rusland en een vergelijkbaar niveau met die in het tweede kwartaal 2021. Ter herinnering: sinds het tweede semester 2021 is de totale inflatie in België elk kwartaal blijven stijgen tot eind 2022, om vervolgens te beginnen te dalen vanaf het eerste kwartaal 2023 (5,9 %).

Deze vertraging van de totale inflatie wordt verklaard door de sterke daling van de energieprijzen in het tweede kwartaal (met gemiddeld -32,0 %), die een negatieve bijdrage tot de totale inflatie leverden van 4,7 procentpunt.

In het eerste kwartaal 2023 bleef de inflatie echter stijgen voor alle andere productgroepen. Maar in het tweede kwartaal vertraagde de prijsstijging voor levensmiddelen (omwille van lagere prijzen op de internationale markten en minder druk op de inputprijzen) en voor industriële goederen (minder bevoorradingsproblemen en lagere grondstofprijzen), tot respectievelijk 14,2 % en 6,5 %. Voor de diensten bleef de inflatie stijgen tot 6,5 % in het tweede kwartaal 2023, onder andere door de hogere loonkosten als gevolg van de automatische loonindexering die de stijging van de gezondheidsindex volgt.

Als gevolg daarvan is ook de onderliggende inflatie, die geen rekening houdt met de inflatie voor energie en niet-bewerkte levensmiddelen, toegenomen tot gemiddeld 8,4 % in het eerste kwartaal 2023 en licht teruggevallen tot 8,1 % in het tweede kwartaal.

Laatst bijgewerkt
31 juli 2023