Prijzen - Analyse van de prijzen: 2021 INR kwartaalverslag 2

Prijzen - Analyse van de prijzen: 2021 INR kwartaalverslag 2

Uitgever
Séverine Waterbley
Auteur(s)

Instituut voor de nationale rekeningen

Publicatiedatum

De totale inflatie in België is gestegen door de inflatie voor energie. Voor de overige product-groepen blijft de inflatie zeer beperkt.

In het tweede kwartaal 2021 is de totale inflatie in België, gemeten aan de hand van het geharmoniseerde indexcijfer van de consumptieprijzen, sterk gestegen en bedroeg 2,4 % (0,8 % in het eerste kwartaal 2021) oftewel het hoogste niveau sinds het vierde kwartaal 2018 (2,8 %). Hiermee overschrijdt dit niveau van totale inflatie de gemiddelde jaarlijkse groei (GJG) berekend over de afgelopen vijf jaar (1,6 % in de periode 2015-2020).

Laatst bijgewerkt
3 augustus 2021