Prijzen - Analyse van de prijzen: 2017 INR kwartaalverslag 2

Prijzen - Analyse van de prijzen: 2017 INR kwartaalverslag 2

Uitgever
Instituut voor de Nationale Rekeningen
Auteur(s)

Instituut voor de Nationale Rekeningen

Publicatiedatum

In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het tweede kwartaal 2017 onderzocht. De FOD Economie voert deze taak van prijsobservatie en -analyse  uit voor rekening van het Instituut voor de nationale rekeningen (INR), zoals bepaald in de wet van 8 maart 2009.
Er wordt aandacht besteed aan de totale inflatie en aan het prijsstijgingstempo van de vijf grote productgroepen:

  • energiedragers,

  • bewerkte levensmiddelen,

  • niet-bewerkte levensmiddelen,

  • diensten en ten slotte

  • industriële, niet-energetische goederen.

In het tweede kwartaal 2017 daalde de totale inflatie in België, gemeten aan de hand van het GICP, lichtjes tot gemiddeld 2,0 % (ten opzichte van 3,0 % in het vorige kwartaal). Deze vertraging van de inflatie wordt voor-namelijk verklaard door een sterke daling van het prijsstijgingstempo voor energetische producten en door een prijsdaling op jaarbasis voor niet-bewerkte levensmiddelen. De onderliggende inflatie steeg lichtjes het af-gelopen kwartaal en kwam uit op gemiddeld 1,6 %, door de toename van de inflatie voor diensten en bewerk-te levensmiddelen.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018