Prijzen - Analyse van de prijzen: 2017 INR kwartaalverslag 1

Prijzen - Analyse van de prijzen: 2017 INR kwartaalverslag 1

Uitgever
INR
Auteur(s)

INR

Publicatiedatum

In dit verslag wordt het verloop van de consumptieprijzen in België in het eerste kwartaal 2017 onderzocht. Zoals bepaald in de wet van 8 maart 2009 werd deze taak van prijsobservatie en prijsanalyse toevertrouwd aan de FOD Economie voor rekening van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

Er wordt aandacht besteed aan de totale inflatie en aan het prijsstijgingstempo van de vijf grote productgroepen:

  • energiedragers,

  • bewerkte levensmiddelen,

  • niet-bewerkte levensmiddelen,

  • diensten en ten slotte

  • industriële, niet-energetische goederen.

In het eerste kwartaal 2017 is de totale inflatie in België, gemeten aan de hand van het GICP, sterk gestegen en bedroeg ze gemiddeld 3,0 % (tegenover 2,0 % in het voorgaande kwartaal). Deze toename van de inflatie op jaarbasis wordt hoofdzakelijk verklaard door de sterke prijsstijging op jaarbasis voor de energieproducten.

De onderliggende inflatie daalde lichtjes het afgelopen kwartaal en kwam uit op gemiddeld 1,4 %, vooral omwille van de vertraging van het prijsstijgingstempo voor bewerkte levensmiddelen.

De totale inflatie in de voornaamste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland) versnelde in het eerste kwartaal 2017 (1,7 % tegenover 0,8 % in het vorige kwartaal) en blijft dus lager dan die van België. Het inflatie-verschil in het nadeel van België werd groter en is het gevolg van een hogere inflatie voor de energieproducten en, in mindere mate, voor de diensten, de bewerkte levensmiddelen en de niet-energetische industriële goe-deren. Het afgelopen kwartaal bleef de onderliggende inflatie gemiddeld stabiel op 0,8 % in de buurlanden maar vertraagde ze in België.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018