Analyse van de prijzen

Prijzen - Analyse van de prijzen: 2020 INR Jaarverslag

Uitgever
Instituut voor de nationale rekeningen
Auteur(s)

Christine Bruynoghe, Myrle Claessens, Mathias Ingelbrecht, Nadine Mat, Jean-Paul Theunissen, Pascale Van Baelen, Etienne Verhaegen.

Publicatiedatum

Table of Contents

  Voor de twaalfde keer publiceert het INR het jaarverslag over het verloop van de consumptieprijzen.

  Het jaarverslag werd als volgt gestructureerd:

  In het eerste deel van het jaarverslag focust het Prijzenobservatorium op de totale inflatie in België en het prijsstijgingstempo van de drie grote productgroepen:

  • energiedragers,
  • de bewerkte en niet-bewerkte levensmiddelen en ten slotte
  • de diensten en industriële, niet-energetische goederen.

  Voor elke productgroep wordt eerst de inflatie in België toegelicht, die vervolgens wordt vergeleken met de inflatie voor die productgroep in de voornaamste buurlanden (Duitsland, Frankrijk en Nederland). Het geharmoniseerde indexcijfer der consumptieprijzen (GICP), dat opgesteld wordt volgens de Europese methodologie, vormt veruit de belangrijkste gegevensbron voor het verslag. Eurostat publiceert maandelijks het GICP volgens de COICOP-classificatie. De analyse werd uitgebreid met detailgegevens van de nationale consumptieprijsindex (voor individuele bewegingen van bepaalde producten of diensten) of met andere statistieken van officiële instanties (Statbel, EC, IMF …).

  In het tweede deel van dit verslag heeft het Prijzenobservatorium het consumptieprijsverloop voor levensmiddelen in België bestudeerd en dit op lange en korte termijn. Op basis van een diepgaande statistische analyse werd gezocht naar verklaringen voor de verschillen in prijsverloop in België en de voornaamste landen afzonderlijk.

  Conform het bestek dat de modaliteiten bepaalt van de wijze waarop de aan het INR geassocieerde instellingen hun opdrachten zullen uitvoeren, werd dit jaarverslag begin maart goedgekeurd door de Raad van bestuur van het INR en werd het gevalideerd door het Wetenschappelijk Comité. 

  Laatst bijgewerkt
  12 maart 2021