Prijzen - Analyse van de prijzen: 2013 INR Jaarverslag

Prijzen - Analyse van de prijzen: 2013 INR Jaarverslag

Uitgever
Instituut voor de Nationale Rekeningen
Auteur(s)

Instituut voor de Nationale Rekeningen

Publicatiedatum

In 2013 is de totale inflatie in België, gemeten aan de hand van het GICP, gedaald tot gemiddeld 1,2 %, tegenover 2,6 % in 2012. Deze inflatievertraging kan voornamelijk worden toegeschreven aan het prijsverloop van energieproducten (elektriciteit, aardgas, motorbrandstoffen en huisbrandolie). Anders dan in 2012 leverde deze productgroep in het verslagjaar immers een negatieve bijdrage aan de totale inflatie (ten belope van -0,5 procentpunt tegenover + 0,7 procentpunt in 2012).

De onderliggende inflatie vertraagde, met 0,4 procentpunt, tot gemiddeld 1,7 % in 2013. Vooral voor diensten (deels een basiseffect) waren de prijsstijgingen dit jaar minder uitgesproken. Voor niet-energetische industriële goederen en bewerkte levensmiddelen bleef de inflatie nagenoeg ongewijzigd.

In onze voornaamste buurlanden kwam de energie-inflatie eveneens lager uit (van gemiddeld 5,6 % in 2012 naar 1,4 % in 2013), maar ze bleef positief. Voor alle energieproducten, maar vooral voor elektriciteit en aardgas, kwam de inflatie lager uit in België dan in onze buurlanden.

Laatst bijgewerkt
15 januari 2018