Telecommunicatie

 

Telecommunicatie heeft betrekking op alle technologieën die het mogelijk maken informatie op afstand over te brengen, uit te zenden of te ontvangen door middel van elektrische of radio-elektrische signalen, optische verbindingen of elektromagnetische systemen. De overzending van gegevens gebeurt via diverse dragers: telecommunicatiekabels (met name optische vezel of coaxiale kabels), radiogolven, optische verbindingen of akoestische golven. De recente ontwikkelingen op het vlak van telecommunicatie worden gekenmerkt door het fenomeen van convergentie tussen telecommunicatie-infrastructuur en informaticanetwerken.

De economische sector telecommunicatie groepeert alle economische spelers die actief zijn in de ontwikkeling, de productie en de commercialisering van telecommunicatiegoederen en -diensten. Het gaat voornamelijk om fabrikanten die telecommunicatiemateriaal produceren en op de markt brengen en telecommunicatieoperatoren die gespecialiseerd zijn in de commercialisering van op telecommunicatie-infrastructuur steunende diensten.

Laatst bijgewerkt
21 november 2022