Telecommunicatie

 

Telecommunicatie heeft betrekking op alle technologieën die het mogelijk maken informatie op afstand over te brengen, uit te zenden of te ontvangen door middel van elektrische of radio-elektrische signalen, optische verbindingen of elektromagnetische systemen. De overzending van gegevens gebeurt via diverse dragers: telecommunicatiekabels (met name optische vezel of coaxiale kabels), radiogolven, optische verbindingen of akoestische golven. De recente ontwikkelingen op het vlak van telecommunicatie worden gekenmerkt door het fenomeen van convergentie tussen telecommunicatie-infrastructuur en informaticanetwerken.

De economische sector telecommunicatie groepeert alle economische spelers die actief zijn in de ontwikkeling, de productie en de commercialisering van telecommunicatiegoederen en -diensten. Het gaat voornamelijk om fabrikanten die telecommunicatiemateriaal produceren en op de markt brengen en telecommunicatieoperatoren die gespecialiseerd zijn in de commercialisering van op telecommunicatie-infrastructuur steunende diensten.

Laatst bijgewerkt
27 september 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Online

  Koopje of flop? Tips om veilig online te shoppen

 2. Online

  Gebruik van de begrippen “elektronische handtekening” en andere “vertrouwensdiensten” alsook het begrip “duurzame gegevensdrager” - Gids voor de redacteurs van wettelijke en reglementaire teksten

 3. Consumentenbescherming
  Mededinging
  Kwaliteit & veiligheid
  Ondernemingen
  Energie
  Online

  Jaarverslag van de FOD Economie