Radiofrequentie-identificatie, doorgaans “RFID” genoemd, is een elektronisch systeem waarmee gegevens op “etiketten” of “tags” kunnen worden gelezen door gebruik te maken van radiofrequenties. RFID-etiketten onderscheiden zich van streepjescodes doordat zij een elektronische chip bevatten die verbonden is met een antenne, waardoor informatie kan worden meegedeeld.

Er worden voornamelijk twee soorten etiketten gebruikt:

  • de “passieve” etiketten nemen de vorm aan van kleefetiketten (die bijvoorbeeld op een pakket kunnen worden geplakt) of zelfs van een implantaat (dat geplaatst wordt onder de huid van een levend wezen). Zo’n etiket bestaat uit een elektronisch circuit (een “chip”) dat niet voorzien wordt van stroom, en een antenne;
  • de zogenaamde “actieve” (of semi-actieve) etiketten vertienvoudigen de mogelijkheden van “passieve” tags en bevatten als spanningsbron autonome batterijen.

Het werkingsprincipe van RFID bestaat erin aan elk voorwerp met een RFID-etiket een identiteit of een uniek nummer te geven dat via een radiofrequentie naar een lezer kan worden gestuurd. Zo heeft de gebruiker toegang tot de gegevens van het product (soort product, hoeveelheid, prijs, …) via een interface zoals een pc, draagbare pc of andere.

RFID wordt hoofdzakelijk gebruikt in de distributie om de identificatie, de inventarisering en de lokalisering van producten te vergemakkelijken. RFID wordt echter steeds vaker in het dagelijkse leven aangewend, zoals bijvoorbeeld in vervoersbewijzen met de MOBIB-kaart of in onze paspoorten.

Toch moet bijzondere aandacht worden besteed aan de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, want het gebruik van RFID kan een belangrijke impact hebben op ons privéleven. Aangezien de RFID-technologie individugebonden is, is het beschermen van de privacy van primordiaal belang, en moet daar dus terdege rekening mee worden gehouden. In dit opzicht moeten er dan ook dringend maatregelen komen waarmee de impact op de bescherming van de gegevens en het privéleven van de gebruikers kan worden gemeten. De Privacy Impact Assesment (PIA) is een tool die ondernemingen kan begeleiden bij het integreren van deze technologie in hun procedures. Hebt u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, die u zal kunnen begeleiden in uw project.

In deze context heeft de Algemene Directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij in februari 2012 hierover een seminarie gehouden om ondernemingen en consumenten voor de voordelen en risico’s van RFID te sensibiliseren.

Op 30 juli 2014 kondigde de Europese commissie de goedkeuring aan van twee nieuwe technische normen, die de gebruikers van intelligente chips en van radiofrequentie-identificatie (RFID) moeten helpen om de EU-regels te respecteren op producten die zij het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, alsook de aanbeveling van 2009 van de Commissie over de RFID. Ze heeft ook een logo gepubliceerd om de gebruikers te verwittigen wanneer de producten die zij kopen of dragen (bv. kleding) een RFID-chip bevatten.

Logo EU

Logo EU RFID

Nuttige documenten

Laatst bijgewerkt
12 februari 2024