Table of Contents

  De uitrol van 5G en de implementatie van de bijbehorende applicaties in België hinken achterop tegenover de meeste EU-landen. Toch is 5G-technologie essentieel als Belgische ondernemingen en burgers van de voordelen willen genieten van de digitalisering in alle industriële sectoren.

  Om de sector te helpen de achterstand te overwinnen heeft de minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven, Telecommunicatie en Post het initiatief genomen om een aantal pilootprojecten te ondersteunen. In dat opzicht wordt ook een overzicht gegeven van de meest relevante en succesvolle voorbeelden in het buitenland. Het doel is de verdere digitalisering van Belgische bedrijven en burgers te stimuleren, met een directe link naar de klimaattransitie.

  Het voorstel van de minister wil sensibiliseren rond de mogelijkheden en voordelen die de 5G-technologie biedt. De oproep wil 5G-testomgevingen ondersteunen, door 5G-pilootprojecten te financieren die innovatieve oplossingen voor federale bevoegdheden ondersteunen. De oproep past in een breder programma Telecom to the next level – towards sustainable and innovative solutions.

  In dat kader liet het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) een studie uitvoeren door Capgemini Invent over de implementatie van 5G in het buitenland. Die studie geeft een overzicht van initiatieven met 5G-technologie uit het buitenland om als inspiratie te dienen op de Belgische markt. De studie werd tijdens een evenement op 26 april 2022 aan de sector voorgesteld. U kunt de opname van dat evenement over 5G-pilootprojecten herbekijken.

  • Voor de eerste 5G-projectoproep 2022 (gelanceerd in juli 2022) werden 20 projecten geselecteerd, voor een totaalbedrag van subsidies van 19.017.601 euro.
  • In de tweede 5G-projectoproep 2023 werd een totaal van 8 projecten gesubsidieerd voor een totaalbedrag van 4.982.000 euro.
  • In 2024 wordt een derde oproep gelanceerd, waarvoor een budget van 11.200.000 euro werd vrijgemaakt.
  Laatst bijgewerkt
  15 mei 2024