Waarover gaat het?

Het convergentiefenomeen wordt gekenmerkt door een verwatering van de grenzen tussen de sectoren van de telecommunicatie, audiovisuele media en informatietechnologieën. Met de digitalisering van inhoud en compressietechnieken, kan één enkel medium inderdaad zorgen voor verschillende soorten van elektronische communicatie.

Dit fenomeen beïnvloedt de infrastructuur, de diensten en de apparatuur:

  1. De despecialisering van de netwerken: de radio-omroepnetwerken kunnen spraak- en gegevensdiensten omvatten, terwijl de audiovisuele inhoud via telefonische netwerken kan worden verspreid.

  2. De hybride multimediadiensten (webcasting, video-on-demand, …): het gaat hierbij om een combinatie van verschillende klassieke media, of om traditionele telecommunicatie- en radiodiensten.

  3. De recente terminals (tablet, smartphone): ze combineren meerdere functies waarvoor men vroeger verschillende aparte toestellen nodig had (televisie, pc, telefoon).

Voorbeelden van convergentie

De gezinnen kiezen steeds vaker voor gebundelde aanbiedingen. Eind 2014 kocht 60 % van de Belgische gezinnen verschillende diensten (internet, televisie, vaste/mobiele telefonie) bij dezelfde dienstverlener.

In 2011 heeft de conferentie van regulatoren (CSA, BIPT, Medienrat, VRM) voor de elektronische communicatiesector een beslissing getroffen om de markt van de televisieomroep open te stellen. In 2012 hebben de vier regulatoren een volledig referentieaanbod ontvangen. De conferentie van de regulatoren heeft de beslissingen met betrekking tot de kwalitatieve aspecten (goedkeuring van de technische toegangsvoorwaarden) aangenomen in september 2013 terwijl de beslissingen betreffende de kwantitatieve aspecten (uitvoering van de referentietarieven) genomen werden in december 2013. Het reglementaire kader betreffende de openstelling van het kabelnetwerk is nu voltooid wat betekent dat een alternatieve operator vanaf nu toegang mag vragen tot het netwerk van een kabeloperator om televisie diensten en breedbanddiensten aan te bieden.

Economische gevolgen

Naast de technologische convergentie heeft zich een economische convergentie ontwikkeld: ondernemingen in de telecommunicatiesector gaan op zoek naar synergieën en smeden strategische allianties. Zo ontstond een toenadering tussen de voorheen afzonderlijke sectoren (telecommunicatie en elektronische media).

Juridische aspecten

De juridische of beleidsmatige convergentie tracht een antwoord te bieden op het samengaan van federale bevoegdheden, zijnde telecommunicatie, en de bevoegdheid van de gemeenschappen, zijnde radio- en televisieomroep. In dit verband op 17 november 2006 tussen de federale staat en de gemeenschappen een samenwerkingsakkoord (PDF, 390.43 KB) gesloten met betrekking tot het wederzijds raadplegen bij het opstellen van regelgeving inzake elektronische communicatienetwerken, het uitwisselen van informatie en de uitoefening van de bevoegdheden met betrekking tot elektronische communicatienetwerken, door de regulerende instanties bevoegd voor telecommunicatie of radio-omroep en televisie.

Meer informatie...

Indien u hierover meer informatie wenst, raadpleeg dan de studie "Convergentie en bevoegdheidsverdeling in het federale België - COBEL" (synthese (PDF, 180.36 KB), volledige studie (PDF, 2.37 MB))

Laatst bijgewerkt
12 februari 2024