Gezien de technologische convergentie beperkt het Europees kader zich niet meer enkel tot de telecommunicatienetwerken en –diensten, maar dekt het ook alle elektronische communicatienetwerken en -diensten. Elektronische communicatie omvat vaste spraaktelefonie, mobiele – en breedbandcommunicatie, maar ook kabel- en satelliettelevisie. De inhoud van de op de elektronische communicatienetwerken geleverde diensten, zoals zenderinhoud of financiële diensten, is hier echter niet inbegrepen.

De elektronische communicatie wordt in België geregeld door de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie. Deze wet sluit de overdracht van informatie via een omroepdienst die via een elektronisch communicatienetwerk verloopt, van het toepassingsgebied uit omdat de inhoudelijke aspecten van omroepdiensten een bevoegdheid zijn van de gemeenschappen.

Enkel wanneer via een omroepdienst informatie wordt doorgegeven die kan worden gerelateerd aan een identificeerbare abonnee of gebruiker die de informatie ontvangt, en het dus niet gaat om informatie die zich tot een onbepaald aantal gebruikers richt, valt de omroepdienst onder de wet van 13 juni 2005.

Tariefformules

Het BIPT heeft een tool ontwikkeld om de consument te helpen de telecomtarieven (bellen, sms’en, datadownload) te vergelijken en zo de tariefformule te vinden die het best aan zijn behoeften beantwoordt. Hiermee kan de consument de tariefformules voor vaste of mobiele telefonie en internet vergelijken. Hij kan eveneens de verschillende gebundelde aanbiedingen (vaste telefoon, mobiele telefoon, internet en/of televisie) met elkaar vergelijken.

Deze toepassing is op de volgende site beschikbaar: http://www.bestetarief.be/.

Opzegging van de overeenkomst

Sinds 1 oktober 2012 mag een operator geen kosten meer aanrekenen bij de opzegging van een overeenkomst van onbepaalde duur of bij een vroegtijdige opzegging van een contract met bepaalde duur na de zesde maand die volgt op de inwerkingtreding van de overeenkomst. Deze wijziging alsook andere aanpassingen hebben het voorwerp uitgemaakt van een FAQ.

Ombudsdienst

Elke klant die ontevreden is over zijn telecomoperator kan de Ombudsdienst voor Telecommunicatie gratis vragen om tussen te komen. De ombudsdienst is een beroepsinstantie: de bedoeling is zeker niet om de plaats in te nemen van de klantendienst van de telecomoperatoren. De Ombudsdienst kan tussenkomen wanneer een klant ontevreden is over de oplossing die hem werd aangeboden tijdens zijn contacten met zijn telecomoperator.

Voor geschillen in verband met televisie kan de consument contact opnemen met de Belgische regulatoren voor de audiovisuele sector: de VRM voor de Vlaamse Gemeenschap, de CSA voor de Franse Gemeenschap en de Medienrat voor de Duitse Gemeenschap.

Praktische informatie

Laatst bijgewerkt
12 januari 2024