Als u naar het buitenland reist met uw mobiel toestel (telefoon, smartphone, tablet, draagbare computer), maakt u gebruik van roaming. Bij roaming werken de eigen mobiele telefonieoperator en een buitenlandse operator samen om er voor te zorgen dat u verbonden blijft, en aldus kunt bellen en gebeld worden, sms’en en surfen op het internet.

Wanneer u vanuit België met uw toestel een sms stuurt of telefoneert naar het buitenland is dit geen roaming maar een internationale sms of oproep.

Roaming in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein (Europese Economische Ruimte)

Mensen die binnen de Europese Economische Ruimte (EER) met een mobiel toestel oproepen of sms-berichten initiëren of ontvangen of gebruikmaken van datacommunicatie, terwijl zij in een ander land zijn binnen de EER dan die waar zich het netwerk van zijn binnenlandse aanbieder bevindt, maken gebruik van roaming via afspraken tussen de exploitant van het thuisnetwerk en de exploitant van het bezochte netwerk.

Sinds 1 juli 2022 gelden nieuwe EU regels voor mensen die naar een ander EER land reizen. Hierdoor hebben zij binnen hun contractuele voorwaarden geen roamingtoeslagen meer. Elk bestaand of nieuw contract dat roamingdiensten bevat gaat over op een “roam like at home” contract.

Deze nieuwe EU-regels zijn van toepassing op:

  • geïnitieerde of ontvangen gereguleerde roaminggesprekken;
  • verzonden gereguleerde roaming-sms-berichten;
  • gebruikte gereguleerde dataroamingdiensten, waaronder mms-berichten.

“Roam like at home” komt toe aan alle mensen die in de EER reizen vanaf hun thuis, voor het werk of voor privédoeleinden. Thuis is het land waar de persoon zijn woonplaats heeft of waarmee de persoon stabiele linken heeft. Hieronder vallen ook mensen die een belangrijke en terugkerende periode in het buitenland doorbrengen voor hun werk, studie of omdat ze op pensioen zijn.

Telecomoperatoren zijn verplicht om in België “roam like at home” op te nemen in contracten die zij aanbieden aan mensen die in België wonen. Reizigers kunnen dan oproepen doen, sms-en zenden en surfen op hun mobiele toestel wanneer ze in het buitenland vertoeven in de EER, zonder extra kosten aan te rekenen bovenop de prijs die ze thuis betalen.

Aangezien er in de Europese Unie grote verschillen bestaan tussen de mobiele abonnementen en databundels, heeft de Commissie garanties ingebouwd, namelijk de “fair use” clausule en het “retail exception” mechanisme.

“Fair use” clausule: toeslag in geval van misbruik

“Roam like at home” veronderstelt een “fair gebruik” van de roamingdienst door de consument en is evenwel niet bedoeld om te worden gebruikt voor permanente roaming. De operator kan de woonplaats, stabiele linken of consumenten die meer tijd in het buitenland vertoeven dan thuis, en deze die het merendeel van hun oproepen en tekstberichten en het meeste van hun data gebruiken buiten het land waar ze leven, in vraag stellen.

Indien u over een periode van 4 maand de meerderheid van de tijd doorbrengt in het buitenland, en meer consumeert in het buitenland dan wanneer u thuis bent, kan de operator vragen dat u de situatie verklaart binnen 14 dagen. Indien deze situatie aanhoudt, kan de operator een som aanrekenen voor de roaming consumptie.

De maximumtoeslagen zijn sinds de nieuwe Roaming Verordening van 1 juli 2022vastgesteld op (exclusief btw): 

  • 0,022cent per minuut roaminggesprek; 
  • 0,004 euro per sms; 
  • voor data: 1,80euro per GB (sinds1 januari 2023), verminderd tot 1,55euro per GB (vanaf 1 januari 2024), 1,30 euro per GB (vanaf 1 januari 2015), 1,10euro per GB (vanaf 1 januari 2026), en uiteindelijk 1 euro per GB (vanaf 1 januari 2027). 

“Retail exception” mechanisme voor data-abonnementen

Indien u op basis van uw contract recht hebt op ongelimiteerde gesprekken en sms, krijgt u dit ook wanneer u in de EER bent. Voor mobiele dataconsumptie is er echter een specifieke regeling. In het geval dat operatoren ongelimiteerde data of heel hoge datavolumes aanbieden tegen heel lage prijzen - en deze deals niet beschikbaar zijn in andere landen -, kan dit leiden tot misbruiken. Om verstoring van de markten te vermijden en consumenten te beschermen van het averechts effect op de plaatselijke prijsstijgingen, zijn er specifieke oplossingen voorzien voor dergelijke pakketten.

Wat betreft de ongelimiteerde data in uw nationale bundel, moet er rekening mee gehouden worden dat deze data niet ongelimiteerd kunnen zijn in “roam like at home”. Of indien u een groot aantal data hebt voor een zeer lage prijs in uw nationale bundel, kan het zijn dat u minder data ter beschikking hebt wanneer u roamt. De operator moet u verwittigen over de limiet en de toeslagen die van toepassing zijn wanneer u wil blijven data roamen na het overschrijden van deze limiet.

Als deze limiet wordt overschreden, kan de provider een kleine toeslag in rekening brengen. Voor data is het bedrag bepaald door operatoren volgens de caps voor dataprijzen op de groothandels roaming markt. Dit is de maximumprijs die de operatoren elkaar kunnen aanrekenen voor de data die de consument in het buitenland verbruikt.

De maximumtoeslagen zijn met de nieuwe Roaming Verordening van 1 juli 2022vastgesteld op: 

  • voor data: 1,80 euro per GB (voor het jaar 2023)) en vanaf 1 januari 2024 zal dit 1,55euro per GB zijn.Dit zal geleidelijk verminderen per jaar tot 1 euro per GB (vanaf 1 januari 2027). 

Voor meer informatie over roaming in de EER verwijzen we je door naar de website van de Europese Commissie en de website van het BIPT.

Roaming in de grensstreek

Mensen die in de grensstreek wonen, zien soms de naam van een buitenlandse operator op hun gsm of smartphone verschijnen terwijl zij zich nog steeds in België bevinden. Dit probleem wordt “accidental roaming” genoemd. Nochtans, zolang uw telefoon één keer per dag blijft aangelogd bij uw thuisnetwerk, wordt u beschouwd als thuis voor die dag en niet roaming. Het is niet van belang dat uw telefoon aanlogt bij een netwerk van een buurland van de EER. Roamingaanbieders moeten u inlichten over hoe deze “accidentele roaming” te vermijden.

Laatst bijgewerkt
12 februari 2024