De hogesnelheidsinternetverbinding heeft een beslissende impact op de digitale economie: zonder die verbinding kunnen essentiële diensten als cloudcomputing, telegeneeskunde (of e-Health), smart cities (of slimme steden), audiovisuele diensten en de voordelen die ze verschaffen niet tot hun volle ontwikkeling komen.

De Belgische overheid moet dus een globaal beleid op het vlak van snel (≥ 30 Mbps) en ultrasnel (≥ 100 Mbps) breedbandinternet uitstippelen, en de invoering van toegangsnetwerken van de nieuwe generatie in heel België aanmoedigen, zodat tegen 2020 internetverbindingen van meer dan 100 Mbps mogelijk worden.

In haar Digitale agenda voor Europa heeft de Europese Commissie voor alle lidstaten duidelijke doelstellingen geformuleerd over de beschikbaarheid van ICT en internet:

  • Tegen 2013 moeten alle Europeanen over een basisbreedbandinternetverbinding beschikken.
  • Tegen 2015 moet de digitale kloof gehalveerd zijn. Het deel van de bevolking dat nog nooit internet heeft gebruikt, mag de grens van 15 % niet meer overschrijden. 75 % van de Europeanen moet regelmatig internet gebruiken. Bij kansarme bevolkingsgroepen zou dat aandeel 60 % moeten bereiken.
  • Tegen 2020 moeten alle Europese gezinnen toegang hebben tot internetsnelheden van meer dan 30 Mbps. Minstens 50 % van hen moet een internetverbinding met een snelheid van meer dan 100 Mbps hebben.

België heeft een uitstekende internet-netwerkinfrastructuur. De dekking van Belgische huishoudens met basisbreedbandinternet is bijna volledig, aangezien ze in juni 2019 99,98 % bereikte. De vaste breedbanddekking van ten minste 30 Mbps (of NGA) was 99,09%, de derde beste prestatie in de EU. De convergentie van die twee dekkingsgraden heeft de neiging om de kwaliteit van breedbandinfrastructuur in België aan te tonen. In juli 2019 is 92,8 % van de abonnementen op vast breedbandinternet gebaseerd op snelheden van minstens 30 Mbps, waarmee ons land aan de top van de 28 EU-landen staat. Abonnementen van ten minste 100 Mbps vertegenwoordigen 56,6 % van het totaal in België, wat ons land de zevende plaats in de EU oplevert.

In tegenstelling tot de vaste technologieën, die wijd verspreid aanwezig zijn, merkt men een opmerkelijke vertraging op bij de mobiele netwerken: in december 2019 had België een penetratiegraad voor snel mobiel internet van 87,5 abonnementen per 100 inwoners, terwijl het Europese gemiddelde 100,2 bedraagt (juni 2019). De dekking (gemiddelde van providers) van de 4G (LTE)-technologie bereikt 100 % van huishoudens in 2019. De minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post lanceerde op 10 juni 2015 zijn “Plan voor ultrasnel internet in België 2015-2020”. Met 17 concrete maatregelen in 4 thematische actiegebieden wil dat plan de uitrol van ultrasnel internet in België sterk stimuleren.

In haar mededeling “Connectiviteit voor een competitieve digitale eengemaakte markt - Naar een Europese gigabitmaatschappij” (september 2016) beschrijft de Europese Commissie haar visie voor een Europese gigabitmaatschappij, waarin de beschikbaarheid en het gebruik van netwerken met zeer grote capaciteit ervoor zorgen dat overal op de digitale eengemaakte markt gebruikgemaakt kan worden van producten, diensten en toepassingen. Drie strategische doelstellingen voor 2025 geven gestalte aan die visie:

  • gigabit-connectiviteit voor plaatsen die een drijvende kracht zijn achter sociaaleconomische ontwikkelingen (met het oog op Europese groei en werkgelegenheid);
  • 5G-dekking voor alle stedelijke gebieden en alle belangrijke transportroutes over land (met het oog op Europees concurrentievermogen);
  • internetverbindingen van minstens 100 Mbps voor alle Europese huishoudens (met het oog op de Europese cohesie).
Laatst bijgewerkt
12 februari 2024