De hogesnelheidsinternetverbinding heeft een beslissende impact op de digitale economie: zonder deze verbinding kunnen essentiële diensten als cloudcomputing, telegeneeskunde (of e-Health), smart cities (of slimme steden), audiovisuele diensten en de voordelen die ze verschaffen niet tot hun volle ontwikkeling komen.

De Belgische overheid moet dus een globaal beleid op het vlak van snel (≥ 30 Mbps) en ultrasnel (≥ 100 Mbps) breedbandinternet uitstippelen, en de invoering van toegangsnetwerken van de nieuwe generatie in heel België aanmoedigen, zodat tegen 2020 internetverbindingen van meer dan 100 Mbps mogelijk worden.

In haar Digitale agenda voor Europa heeft de Europese Commissie voor alle lidstaten duidelijke doelstellingen geformuleerd over de beschikbaarheid van ICT en internet:

 • Tegen 2013 moeten alle Europeanen over een basisbreedbandinternetverbinding beschikken.
 • Tegen 2015 moet de digitale kloof gehalveerd zijn. Het deel van de bevolking dat nog nooit internet heeft gebruikt, mag de grens van 15 % niet meer overschrijden. 75 % van de Europeanen moet regelmatig internet gebruiken. Bij kansarme bevolkingsgroepen zou dat aandeel 60 % moeten bereiken.
 • Tegen 2020 moeten alle Europese gezinnen toegang hebben tot internetsnelheden van meer dan 30 Mbps. Minstens 50 % van hen moet een internetverbinding met een snelheid van meer dan 100 Mbps hebben.

België heeft een uitstekende internet-netwerkinfrastructuur. De breedbanddekking uitgedrukt in % van de totale bevolking bedraagt bijna 100 % voor vast breedbandinternet (DSL & kabel). In juli 2017 bieden 93 % van de vaste breedbandinternetverbindingen in ons land een snelheid van minstens 30 Mbps. In juli 2017 bedroeg de dekkingsgraad van vast ultrasnelle breedband (ten minste 100 Mbps) 19,8% van de Belgische bevolking, waarmee ons land op de tweede plaats van de EU staat.

In tegenstelling tot de vaste technologieën, die wijd verspreid aanwezig zijn, merkt men een opmerkelijke vertraging op bij de mobiele netwerken: in juni 2017 had België een dekkingsgraad voor snel mobiel internet van 72,6 abonnementen per 100 inwoners, terwijl het Europese gemiddelde 90,2 bedraagt. 4G (LTE)-technologie zet zijn opmars in België verder met een dekkingsgraad van meer 99,99 % in juni 2017.

De minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post lanceerde op 10 juni 2015 zijn “Plan voor ultrasnel internet in België 2015-2020”. Met 17 concrete maatregelen in 4 thematische actiegebieden wil dit plan de uitrol van ultrasnel internet in België sterk stimuleren.

Laatst bijgewerkt
2 oktober 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Online

  Koopje of flop? Tips om veilig online te shoppen

 2. Online

  Gebruik van de begrippen “elektronische handtekening” en andere “vertrouwensdiensten” alsook het begrip “duurzame gegevensdrager” - Gids voor de redacteurs van wettelijke en reglementaire teksten

 3. Consumentenbescherming
  Mededinging
  Kwaliteit & veiligheid
  Ondernemingen
  Energie
  Online

  Jaarverslag van de FOD Economie