De werking van het internet steunt op het internetprotocol (IP) en de IP-adressen die toestellen toelaten op het netwerk met elkaar te communiceren. De IP-adressen zijn identificatienummers en zijn vergelijkbaar met telefoonnummers. Ze worden toegekend aan elk toestel dat op een netwerk wordt aangesloten. Concreet gezien bestaat een IP-adres uit een reeks cijfers die door een punt van elkaar worden gescheiden en die moeilijk te onthouden zijn voor de internetgebruiker.

Het domeinnamensysteem (DNS) werd dus ingesteld om deze IP-adressen in unieke alfanumerieke adressen te vertalen, zogenaamde domeinnamen. Het is immers eenvoudiger om een adres zoals “http://economie.fgov.be” te onthouden dan “193.190.127.2”. Het opzoeken van een site of het verzenden van e-mails wordt dankzij de domeinnamen gemakkelijker doordat het lange IP-adres niet moet worden overgeschreven. In tegenstelling tot de handelsnaam valt de domeinnaam niet onder het intellectueel eigendomsrecht daar hij niet altijd een onderneming identificeert. Hij heeft echter een grote handelswaarde en is van groot strategisch belang.

Een domeinnaam is samengesteld uit een topleveldomeinnaam (Top-Level Domain of TLD), eventueel vergezeld van een secondleveldomeinnaam (Second-Level) en een thirdleveldomeinnaam (Third-Level). In het voorbeeld http://economie.fgov.be is “.be” het Top-Level, “.fgov” het Second-Level en “.economie” het Third-Level. De topleveldomeinnamen kunnen ofwel generiek zijn, in het Engels “generic Top-Level Domain” (gTLD), zoals “.com”, “.gov”, “.net”, ofwel nationaal, in het Engels “country code Top-Level Domain” (ccTLD), zoals ".be” of “.eu”.

In juni 2011 kondigde de Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), de organisatie bevoegd voor het toekennen van domeinnamen en IP-adressen, het einde van de beperkingen aan op de generieke topleveldomeinnamen, waarvan het aantal vroeger begrensd was tot 22. Eind 2013 zouden dus 1.000 nieuwe gTLD’s door de ICANN worden toegekend. Op het vlak van overheidsbeleid formuleert het “Governmental Advisory Committee” (GAC) aanbevelingen aan de ICANN. Dit comité vertegenwoordigt de overheidsinstellingen en controleert met name de compatibiliteit van de activiteiten van de ICANN met het recht dat van toepassing is. Het BIPT en de Algemene Directie Telecommunicatie en Informatiemaatschappij van de FOD Economie vertegenwoordigen België in het GAC.

Laatst bijgewerkt
12 februari 2024