Table of Contents

  Context van de raadpleging

  Minister van Telecommunicatie Petra de Sutter is een subsidieprogramma gestart om de GSM-R-antennemasten te moderniseren. Daarmee wil ze de mobiele connectiviteit voor treinreizigers verbeteren. Door de infrastructuur te upgraden naar 5G-technologie, moet die compatibel zijn voor commerciële mobielenetwerkoperatoren.

  Het budget voor deze projectoproep bedraagt 11,2 miljoen euro. Dat bedrag dekt een deel van de investeringsuitgaven (CAPEX) voor de modernisering van de antennemasten, zodat daarop 5G-antennes geïnstalleerd kunnen worden.

  Duur van de raadpleging

  Van 12.12.2023 tot 11.01.2024.

  De openbare raadpleging duurt 30 dagen.

  Hoe deelnemen aan de openbare raadpleging?

  Dien uw bijdrage ten laatste op 11.01.2024 elektronisch in via 5grail@economie.fgov.be.

  Documentatie

  Het document met technische informatie over de projectoproep en de lijst van de locaties die in aanmerking komen voor subsidies, zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans:

  • oproep tot het indienen van projecten
  • methode voor het identificeren van locaties die in aanmerking komen
  • in kaart brengen van locaties die in aanmerking komen
  • lijst van locaties die in aanmerking komen (toegankelijk op aanvraag na ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst)

  Let op: dit is een ontwerptekst (technische informatie) waaraan u als respondent van de openbare raadpleging geen rechten kan ontlenen. De FOD Economie is op geen enkele wijze gebonden aan de resultaten van deze openbare raadpleging en kan altijd achteraf wijzigingen aanbrengen, besluiten de oproep uit te stellen of de oproep niet te lanceren.

  Documentatie downloaden (ZIP, 1.7 MB)

  Inhoud en procedure van de openbare raadpleging

  Voor deze openbare raadpleging wordt u uitgenodigd de volgende vragen te beantwoorden:

  • Bent u van plan om in de komende drie jaar autonoom en zonder subsidies te investeren in de mobiele dekking langs de spoorwegen, naast de bestaande wettelijke verplichtingen, met name in de nabijheid van de geïdentificeerde locaties die in aanmerking komen?
  • Wat zijn uw opmerkingen over de huidige ontwerptekst van de projectoproep, met name de technische informatie en de verplichtingen voor wholesaletoegang?
  • Kunt u uitleggen waarom u zich kandidaat stelt bij deze oproep tot het indienen van projecten en welke doelstellingen u hoopt te bereiken?

  In deze openbare raadpleging vragen we u als geïnteresseerde partij uitdrukkelijk om opmerkingen te maken over de beoogde overheidssubsidie en onderbouwde informatie te geven over uw bestaande mobiele netwerken of over de netwerken die u op geloofwaardige wijze in de komende drie jaar zal uitrollen in de onmiddellijke nabijheid van de geïdentificeerde sites die in aanmerking komen.

  Laatst bijgewerkt
  12 december 2023