Belgische telecommunicatiesector

Omzet, toegevoegde waarde, tewerkstelling

In 2022 bedroeg de omzet van de telecommunicatiesector 8,4 miljard euro en telde de telecommunicatie 15.984 tewerkgestelde werknemers tegen 19.130 in 2019. De constante vermindering van het aantal werknemers in de telecommunicatiesector weerspiegelt de consolidatie van de sector gedurende meerdere jaren (4.351 bedrijven in 2018, vergeleken met 6.232 in 2013).

Marktaandelen in de telecommunicatiesector

Het marktaandeel van de historische operator in vaste breedband in België bedroeg 45,9 % in juni 2019 tegenover 54,1 % voor de nieuwkomers, die voor het merendeel kabeloperatoren zijn. Die marktaandelen zijn al enkele jaren stabiel. Hoewel dalend, blijft Proximus de leider op de markt voor mobiele telefonie, met een aandeel van ongeveer 40-50 % in 2022.

Belgische televisiesector

Het marktaandeel van de digitale tv blijft in 2022 licht stijgen (+1,8 %), hoewel het aantal aansluitingen van de klassieke tv blijft afnemen (ongeveer -40.000 aansluitingen).

In 2022 genereerde de Belgische tv-markt 1,23 miljard euro aan retail-inkomsten uit tv-abonnementen (of een stijging van de tv-inkomsten met 1,5 %). Digitale tv-abonnees spenderen in 2022 gemiddeld 18,5 euro per maand.

Na het groene licht van de Europese Commissie heeft de Conferentie van regulatoren voor de elektronische communicatiesector (CRC) het pad geëffend voor meer concurrentie op de markten voor breedbandinternet en omroep (in de CRC zetelen de Vlaamse regulator voor de media, de Conseil supérieur de l’Audiovisuel, de Medienrat en het BIPT). Maatregelen zoals de verdere openstelling van alle netwerken (inclusief glasvezel), de verlaging van de groothandelstarieven, nieuwe toegangsvoorwaarden (bv. toegang tot “internet only”) en een aansporing om te investeren in de witte zones moeten de concurrentie op deze markten verder aanscherpen.

Meer informatie

De status van de elektronische communicatie- en tv-markt 2022

 

Laatst bijgewerkt
12 februari 2024