Barometer van de informatiemaatschappij

Barometer van de informatiemaatschappij 2019

Uitgever
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Publicatiedatum

Table of Contents

  Elk jaar meet de barometer het verloop van verschillende indicatoren en wijst hij op de sterke en zwakke punten van ons land in de digitale wereld.

  In deze achtste Barometer van de informatiemaatschappij, uitgave 2019 vindt u nieuwe indicatoren over 3D-printen, artificiële intelligentie en nog andere indicatoren die op initiatief van de Europese Commissie zijn ontwikkeld, zoals de nieuwe index “Women in Digital” (WiD). Aan de hand van die index kan men beoordelen in hoever de lidstaten van de EU erin slagen de hardnekkige digitale kloof tussen mannen en vrouwen te dichten.

  Bovendien maakt de barometer een balans op van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij in België, niet alleen in het licht van de belangrijkste Europese doelstellingen die in het kader van de “Digital Agenda for Europe” zijn vastgelegd, maar ook vanuit een genderperspectief. De hoofdthema’s komen in acht hoofdstukken aan bod.

  • Het eerste hoofdstuk behandelt de prioriteiten en doelstellingen van het plan “Digital Belgium”.
  • Het tweede hoofdstuk zoomt in op verschillende aspecten van de digitale economie, zoals de ICT-sector of de e-commerce, maar ook het gebruik van het internet, ICT-uitrusting enz.
  • Het derde hoofdstuk is gewijd aan digitale infrastructuur, in het bijzonder een overzicht van het breedbandinternet (vast en mobiel), maar ook de telecommunicatiemarkten en domeinnamen.
  • Het vierde, vijfde en zesde hoofdstuk gaan respectievelijk over digitale vaardigheden en jobs, het vertrouwen in het digitale en de digitale veiligheid, de digitale overheid.
  • Het voorlaatste hoofdstuk situeert de prestaties van België op internationaal niveau.
  • In het laatste hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de voornaamste indicatoren over een periode van drie jaar (2016-2018) toegelicht.

  België heeft onmiskenbaar troeven, vooral op het vlak van de dichtheid en de kwaliteit van de telecommunicatie-infrastructuur. Die gunstige situatie moet alle belanghebbenden aansporen om ICT-toepassingen en -diensten te ontwikkelen en te gebruiken.

  In die context moeten het nationale plan “Digital Belgium” en de initiatieven van de gefedereerde entiteiten bijdragen tot een krachtiger ICT-ontwikkeling in België. Die initiatieven zijn een cruciale factor voor het concurrentievermogen van onze economie en dragen in ruime mate bij aan de groei ervan dankzij het domino-effect dat ze op alle sectoren hebben.

  Laatst bijgewerkt
  4 december 2019