De Ombudsdienst voor de telecommunicatie werd binnen het BIPT in het leven geroepen en werkt onafhankelijk van de telecommunicatiebedrijven en van de overheid. Hij behandelt de klachten die worden ingediend door klanten van telecommunicatiebedrijven.

Voorwaarden waaraan een klacht moet voldoen om ontvankelijk te zijn

Klachten worden slechts aanvaard wanneer de klager kan aantonen dat hij reeds stappen heeft ondernomen bij zijn telecomoperator en dat die geen bevredigende oplossing hebben opgeleverd.

De ombudsman kan de behandeling van een klacht weigeren indien ze langer dan een jaar voordien bij de telecomoperator werd ingediend of wanneer ze een duidelijk tergend karakter heeft.

Voor iedere ontvankelijk verklaarde klacht wordt de inningsprocedure door de telecomoperator opgeschort voor een periode van maximaal vier maanden vanaf de dag waarop de klacht werd ingediend bij de ombudsdienst of tot wanneer die dienst een aanbeveling formuleert. De tussenkomst van de ombudsman is kosteloos.

Laatst bijgewerkt
12 februari 2024