De Ombudsdienst voor de telecommunicatie werd binnen het BIPT in het leven geroepen en werkt onafhankelijk van de telecommunicatiebedrijven en van de overheid. Hij behandelt de klachten die worden ingediend door klanten van telecommunicatiebedrijven.

Voorwaarden waaraan een klacht moet voldoen om ontvankelijk te zijn

Klachten worden slechts aanvaard wanneer de klager kan aantonen dat hij reeds stappen heeft ondernomen bij zijn telecomoperator en dat die geen bevredigende oplossing hebben opgeleverd.

De ombudsman kan de behandeling van een klacht weigeren indien ze langer dan een jaar voordien bij de telecomoperator werd ingediend of wanneer ze een duidelijk tergend karakter heeft.

Voor iedere ontvankelijk verklaarde klacht wordt de inningsprocedure door de telecomoperator opgeschort voor een periode van maximaal vier maanden vanaf de dag waarop de klacht werd ingediend bij de ombudsdienst of tot wanneer die dienst een aanbeveling formuleert. De tussenkomst van de ombudsman is kosteloos.

Laatst bijgewerkt
13 april 2018

Laatste nieuws voor dit thema

 1. Consumentenbescherming
  Online

  Koopje of flop? Tips om veilig online te shoppen

 2. Online

  Gebruik van de begrippen “elektronische handtekening” en andere “vertrouwensdiensten” alsook het begrip “duurzame gegevensdrager” - Gids voor de redacteurs van wettelijke en reglementaire teksten

 3. Consumentenbescherming
  Mededinging
  Kwaliteit & veiligheid
  Ondernemingen
  Energie
  Online

  Jaarverslag van de FOD Economie