Ombudsdienst voor de telecommunicatie

De Ombudsdienst voor Telecommunicatie is een bij het BIPT ingericht orgaan dat onafhankelijk is ten aanzien van de telecommunicatieondernemingen en ten aanzien van de overheid, en dat bevoegd is om kennis te nemen van klachten van klanten van telecommunicatieondernemingen.

Klachten zijn enkel ontvankelijk wanneer de klager aantoont dat hij voorafgaandelijk reeds bij de betrokken telecommunicatieonderneming stappen heeft ondernomen die niet tot een bevredigende oplossing hebben geleid.

De Ombudsdienst mag weigeren een klacht te behandelen wanneer die klacht meer dan een jaar geleden werd ingediend bij de betrokken telecommunicatieonderneming of indien de klacht beledigend is van aard.

Indien de Ombudsdienst een klacht ontvankelijk verklaart, wordt de inningsprocedure van de betwiste kosten door de telecommunicatieonderneming opgeschort tot een maximale periode van vier maanden vanaf de indiening van de klachtbij de Ombudsdienst, of totdat de Ombudsdienst een aanbeveling heeft geformuleerd. De tussenkomst van de Ombudsman is gratis.

Laatst bijgewerkt
20 februari 2018