Empowerment

Met "Empowerment" wil de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie de consument doeltreffende tips en modelbrieven aanreiken bij potentieel moeilijke situaties.

Soms denkt de consument dat hij in een zwakke positie staat om zijn wettelijke rechten af te dwingen of de overeenkomsten te laten respecteren. Geschillen tussen kopers en verkopers kunnen vaak worden vermeden door duidelijke overeenkomsten te sluiten. 

Een minnelijke schikking is ook een mogelijkheid om tot een oplossing te komen.

Laatst bijgewerkt
26 februari 2024