Vóór de aankoop, bij de verkoper Stel hem vragen.
  Informeer naar de echte mogelijkheden van het product.
  Indien mogelijk pak het product uit.
  Vraag inlichtingen betreffende de klantendienst die aangeboden wordt voor dit product.
Als het om een tweedehands product gaat Onderhandel over de duur van de garantie voor het product (>= 1 jaar).
  Vraag om eventuele gebreken aan het product te vermelden in de overeenkomst.
Als het product een onderhouds- of gebruiksaanwijzing heeft Vraag om de "niet-normale" gebruiken te lezen die niet gedekt worden in de overeenkomst.
  Lees ook de uitgesloten risico's.
Alvorens het product te gebruiken Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing.
  Plak eventueel een duidelijk zichtbaar memo met de te vermijden gevaren.
U maakt foutief gebruik van het product, waardoor een gebrek ontstaat U kunt de weigering van de verkoper enkel betwisten indien het probleem te wijten is aan het product.
  Zoek uw kasticket, de factuur of de fotokopie terug.
Als u een rechtsbijstandverzekering hebt typebrief (DOC, 22.5 KB)

 

Voor sommige aankopen hebt u geen wettelijke garantie

  1. Aankopen tussen consumenten: de wettelijke garantieregeling mag niet ingeroepen worden voor aankopen tussen consumenten. Als u bijvoorbeeld een auto voor een particulier koopt, kunt u geen garantie doen gelden, mocht er later een probleem ontstaan. 

  2. Aankoop van een huis of een appartement: de wettelijke garantie is niet van toepassing als u een huis of een appartement koopt, maat u kunt wel van de tienjarige garantie genieten die aangeboden wordt door de Wet Breyne

  3. Tombolaprijs: als u het geluk hebt om een prijs bij een tombola te winnen, kunt u geen garantie inroepen voor uw lot. 

  4. Aankoop in naam van een onderneming, een vzw, ...: als u een product koopt voor professionele doeleinden, is de wettelijke garantie niet van toepassing.  U kunt echter de regeling voor verborgen gebreken inroepen.

  5. Product zonder gebrek: het is mogelijk dat u van mening verandert na de aankoop en een terugbetaling vraagt terwijl het product geen gebrek vertoont. In dat geval is de verkoper er niet toe gehouden het product terug te nemen, tenzij u het product van op afstand of buiten de onderneming van de verkoper hebt gekocht, want u geniet dan mogelijks van een herroepingsrecht.

  6. Verkeerd gebruik: als u het product niet als een "goede huisvader" gebruikt, als u het product zelf beschadigt (een toestel laten vallen) of als u de gebruiksaanwijzing niet leest/volgt.

Laatst bijgewerkt
31 mei 2022