Table of Contents

  U wordt benaderd via e-mail of sociale media om een krediet of lening af te sluiten aan gunstige voorwaarden?

  Wat u moet weten alvorens u ingaat op een aanbod voor een krediet of lening

  In uw mailbox ontvangt u wellicht allerlei reclame, waaronder aanbiedingen voor kredieten en leningen. De voorwaarden van die kredieten of leningen (o.a. een lage rentevoet, een flexibele looptijd en geen bezwaar tegen een zwarte lijst) zijn zeer aantrekkelijk, maar voorzichtigheid is geboden.

  Malafide organisaties of personen proberen u op die manier geld te ontfutselen. Dat soort oplichting is vaak gericht op mensen die dringend geld nodig hebben of geen krediet verkrijgen bij een geregistreerde kredietbemiddelaar. De oplichters profiteren van die “zwakte” door leningen aan te bieden zonder dat de consument enig bewijs van inkomen of solvabiliteit hoeft te leveren.

  Als u ingaat op hun aanbod, dan vragen zij u vervolgens om bepaalde bedragen te storten via een niet-bankinstelling (geldtransfer) of tussenpersoon met een (al dan niet Belgische) bankrekening om de kosten te dekken. Eenmaal u die betaling heeft gedaan, laten de frauduleuze kredietverstrekkers of kredietbemiddelaars niets meer van zich horen. Daardoor is het onmogelijk of zeer moeilijk om uw geld te recupereren. In sommige gevallen gaan de oplichters zelfs verder en vragen ze u – na de eerste betaling –verschillende extra bedragen voordat zij u uw lening kunnen uitbetalen op uw rekening.

  Hoe herkent u een frauduleuze kredietgever/kredietbemiddelaar?

  De FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) publiceert lijsten van vergunde kredietgevers, zowel voor hypothecair als consumentenkrediet.

  Dezelfde instelling publiceert ook een register van bemiddelaars inzake consumentenkrediet.

  Beide lijsten worden wekelijks bijgewerkt.

  Als een organisatie die u contacteert, zich niet op de lijst bevindt, dan gaat het om een poging tot oplichting.

  Wat kunt u doen als u slachtoffer bent van oplichting?

  • Dien een klacht in bij uw lokaal politiekantoor. U kunt dat kantoor opzoeken op de website van de lokale politie.
  • Signaleer de feiten aan de Economische Inspectie via “meldpunt.belgie.be”. Kies onder “krediet” het scenario “Frauduleuze kredietaanbiedingen / Valse kredieten”.

  Wees kritisch en ga niet in op aanbiedingen die te mooi klinken om waar te zijn.

  Hoe kunt u zich beschermen tegen malafide kredietgevers of kredietbemiddelaars?

  Enkele tips die u kunnen beschermen tegen malafide kredietgevers of kredietbemiddelaars.

  • Alleen kredietgevers die door de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) vergund werden, mogen een krediet toekennen.
  • Voor het aangaan van een lening mag een kredietverstrekker u geen kosten in rekening brengen. U moet dus niets betalen zolang het bedrag van de lening niet op uw rekening staat. De dossierkosten en de kosten van het krediet zijn opgenomen in de maandelijkse aflossingen. Elk ander voorstel is onwettig.
  • Deel geen persoonsgegevens mee als de gegevens van uw contactpersoon u niet in staat stellen hem met zekerheid te identificeren (KBO-nummer, adres, maatschappelijke benaming … ).
  • Een vergunde kredietverstrekker stelt vragen over uw financiële situatie.
  • Controleer de huidige rentevoet op de website van de FOD Economie.
  • Let op het taalgebruik van de kredietverstrekker (gebrekkig Nederlands / Frans).

  U zoekt nog meer informatie?

  Informatie en richtlijnen voor de kredietgevers zelf

  Ook al zijn de volgende “publicaties” gericht op de ondernemingen (dus ook kredietgevers), ook de consument vindt er nuttige informatie in.

  Laatst bijgewerkt
  5 september 2023