Als u de gegevens van een onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen raadpleegt, kunt u nagaan of ze haar verschillende wettelijke verplichtingen nakomt.

Ook al volstaat dit niet, een onderneming die met alles in orde is, boezemt meer vertrouwen in.

Wat u moet weten

Elke onderneming die in de Kruispuntbank van Ondernemingen is ingeschreven, moet er een aantal verplichte gegevens in vermelden, zoals de bedrijfssector(en) waartoe ze behoort.

 • Voor bepaalde sectoren, bijvoorbeeld de bouw, is een bepaalde beroepsbekwaamheid vereist, die moet worden aangetoond met een attest of ander document.
 • Deze beroepen zijn "gereglementeerd" 
  • ofwel omdat ze enkel onder bepaalde voorwaarden mogen worden uitgeoefend,
  • ofwel omdat de beroepstitel niet door om het even wie mag worden gedragen (toegang tot het beroep).

Dankzij de Kruispuntbank van Ondernemingen kunt u bijvoorbeeld nagaan welke activiteit(en) de onderneming uitoefent. Meestal omvatten de statuten van de onderneming meer uitgebreide en gedetailleerde informatie dan de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 • Het gebeurt dat sommige ondernemers uit de bouwsector niet in regel zijn met de vereiste beroepsbekwaamheid.

 • Bepaalde "polyvalente" bouwondernemingen zijn niet ingeschreven voor alle werkzaamheden waarin ze gespecialiseerd zijn.

Als de ondernemer niet in orde lijkt met de wettelijke verplichtingen waaraan de uitoefening van zijn beroep onderworpen is,  moet u waakzaam zijn voor oneerlijke praktijken of oplichting waaraan u eventueel wordt blootgesteld.

Opgelet!
De Kruispuntbank van Ondernemingen is een databank die regelmatig wordt geactualiseerd op basis van inlichtingen (vb.: adreswijziging) die de ondernemingen zelf doorgeven. Deze wijzigingen zijn niet altijd onmiddellijk zichtbaar.

 • U mag zich dan ook niet tevreden stellen met wat u online leest. Verifieer best met eigen ogen het vermelde adres en/of de uitgeoefende activiteit of via telefoon of e-mail.

Hoe komt u op voor uw rechten?

Vooraleer u een aankoop doet of een werk  laat verrichten Verifieer of de vakman in kwestie zijn beroep mag uitoefenen
 • vrije beroepen  (in alfabetische volgorde)
architecten
auto-experts
bedrijfsrevisoren
erkende boekhouders en fiscalisten
experts-boekhouders en fiscaal adviseurs
landmeters-experts
psychologen
vastgoedmakelaars
 • ambulante activiteiten
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
 • kermisactiviteiten
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest
 • andere handelsactiviteiten
Vlaams Gewest
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Waals Gewest

 

Meer informatie over uw rechten als consument

Contacteer de Consumentenombudsdienst.

Laatst bijgewerkt
19 juni 2020