Het product dat of de dienst die u kocht werkt niet of is niet geschikt voor u. 
Bovendien is de verkoper in het buitenland gevestigd.

Uw contacten met hem hebben u geen genoegdoening gegeven en het gebruik van bemiddeling (in België of via het Europese platform voor geschillenbeslechting) heeft niet tot een concreet resultaat geleid.

Wat moet u doen?

Wat u moet weten

Als u vaststelt dat een minnelijke schikking met de verkoper niet mogelijk is, bestaat er een procedure voor kleine grensoverschrijdende geschillen.

Als u de procedure voor kleine grensoverschrijdende geschillen inleidt, gaat de rechter eerst na of hij het dossier kan behandelen. 
 Indien wel, neemt hij contact op met de betrokken onderneming om een kopie van uw dossier door te sturen en om haar standpunt te vragen.

  • De tegenpartij heeft een maand om haar standpunt mee te delen.

Na het verstrijken van deze termijn, met of zonder reactie van de andere partij, heeft de rechter een maand de tijd om uitspraak te doen. 
Zijn beslissing wordt rechtstreeks erkend en uitvoerbaar in de andere lidstaat. De gerechtskosten zijn altijd voor rekening van de verliezende partij. Het is mogelijk om in beroep te gaan.

  • U hebt dus geen advocaat nodig om u bij te staan.

Hoe komt u op voor uw rechten?

U probeert de procedure voor kleine grensoverschrijdende geschillen (a) Ga eerst na of uw verkoper in een land van de Europese Unie is gevestigd (behalve Denemarken)
 

(b) Ga na of uw product of dienst minder dan 5.000 euro kostte 

Als voorwaarden (a) en (b) zijn vervuld ... en u een consument bent:
vul dit formulier in
  Stuur het formulier naar de bevoegde rechtbank. In België is dat de vrederechter (kost: 50 euro, op het einde van de procedure te betalen door de verliezer)
  ... en u een handelaar bent: 
vul dit formulier in
  Stuur het formulier naar de ondernemingsrechtbank (kost: 100 euro, die wordt terugbetaald als u gelijk krijgt) 
 
Memo over de grensoverschrijdende procedure Meer info over deze procedure
  alle formulieren

 

Hebt u andere beroepsmiddelen?

Ja, in de volgende gevallen:

  • als uw product of dienst meer kostte dan 5.000 euro;
  • of als aan het einde van de beslechtingsprocedure voor grensoverschrijdende geschillen, de rechter (vrederechter of ondernemingsrechtbank) u in het gelijk heeft gesteld maar de verkoper geen gevolg geeft aan de beslissing;
  • of als de verkoper in Denemarken, in IJsland of in Noorwegen gevestigd is.

In die drie gevallen kunt u zich nog richten tot het Europees Centrum voor de Consument (ECC) van uw land van woonplaats, dat contact zal opnemen met het ECC van het land van de verkoper.

  • Dit is meestal genoeg om uw verkoper ertoe aan te zetten om de beslissing uit te voeren, voor zover hij solvabel is.

Hoe dwingt u de toepassing van de uitspraak af?

Vraag met een aangetekende zending aan de tegenpartij om de uitspraak te respecteren. Geeft zij geen gevolg aan uw vraag, schakel dan een gerechtsdeurwaarder in die gevestigd is in het land van de verkoper om de uitvoering van de beslissing af te dwingen. 
 

  Hoe komt u op voor uw rechten?
Als de verkoper in Denemarken, IJsland of Noorwegen gevestigd is 
 
Neem contact op met het Europees centrum voor de Consument (PDF, 173.72 KB) van uw land van woonplaats 
Als u gewonnen hebt, maar de verkoper geen gevolg geeft aan de beslissing 
 
Neem contact op met het Europees centrum voor de Consument (PDF, 173.72 KB) van uw land van woonplaats 
Als u geen genoegdoening krijgt ondanks uw inspanningen Breng de zaak voor een Belgische rechtbank


Meer informatie vindt u op het Europese e-justitieportaal, waar u alle formulieren vindt, alsook een “Praktische handleiding voor de toepassing van de Europese procedure voor geringe vorderingen".

Laatst bijgewerkt
19 juni 2020

Laatste nieuws voor dit thema