Voordien beschikten ondernemingen over diverse nummers: handelsregisternummer, btw-nummer, RSZ-nummer. 
Nu heeft elke onderneming nog slechts een ondernemingsnummer. Alle handelaars, ambachtslui, ondernemingen en personen die een vrij beroep uitoefenen, moeten zich in de centrale databank  Kruispuntbank van Ondernemingen inschrijven.

Dit vereenvoudigt a priori uw opzoekingen, maar...

Wat u moet weten

Voor ondernemingen betekent het ondernemingsnummer een aanzienlijke vereenvoudiging van de administratieve stappen en de externe communicatie.

Maar ze moeten wel enkele verplichtingen in acht nemen:

  • het ondernemingsnummer op alle handelsdocumenten vermelden: brieven, bestelbonnen, facturen;
  • op al deze documenten andere essentiële identificatiegegevens blijven vermelden, zoals het adres.

Opgelet!

  • Zelfs onlineshops moeten een geografisch adres (art. VI.45 WER) op al hun handelsdocumenten vermelden.

Hoe komt u op voor uw rechten?

Vooraleer u een aankoop doet of een werk laat verrichten Ga na of de onderneming een  ondernemingsnummer heeft
  Klik op het vak Zoekwoord en tik de naam van de onderneming in (of het begin van de naam)
  of rol het menu Toelating uit en tik de naam of postcode van de gemeente
  Als u het adres kent, vul dan het voorziene formulier in
  Als u een ondernemingsnummer kent, klik op dat vak en tik het nummer in (met of zonder punten)
Als het nummer niet bestaat of overeenstemt met een andere onderneming Opgepast!
  Verifieer altijd op basis van andere concrete middelen (bezoek ter plaatse, telefonische oproep, …) of de onderneming wel degelijk actief is
Hebt u een keuze gemaakt voor een vakman? Contacteer hem
Laatst bijgewerkt
19 juni 2020