Als u de gegevens van een onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen raadpleegt, kunt u ook te weten komen of ze voldoende solvabel is.

Een onderneming kan immers in moeilijkheden verkeren waardoor haar voortbestaan in gevaar komt. Wanneer ze in een procedure voor faling of vereffening verwikkeld is, trekt haar onzekere financiële toestand onvermijdelijk de aandacht van schuldeisers (banken, btw, RSZ,  belastingen, gebruikelijke leveranciers, …)

Wat u moet weten

Het vertrek en de benoeming van bestuurders moeten in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd, net als elke verhuizing van de maatschappelijke zetel.

 • Wanneer een onderneming vaak van bestuurders en/of maatschappelijke zetel verandert, moet u het nodige voorbehoud aan de dag leggen. Het gebeurt immers dat een bedrijf ten onrechte wordt gebruikt als dekmantel voor frauduleuze en/of witwaspraktijken.

Worden de jaarrekeningen regelmatig ingediend? 
Als een onderneming haar jaarrekeningen niet indient gedurende 3 of meer boekjaren, mag ze door de NBB ambtshalve worden doorgehaald.

 • Administratieve doorhaling is ook van toepassing in geval van volledige economische inactiviteit van de onderneming. Het werkelijke einde van de onderneming moet echter blijken uit bepaalde publicaties in het Belgisch Staatsblad (bv. de afsluiting van de vereffening of van het faillissement door de curator) of uit de doorhaling door de btw-controle (schrapping van het btw-nummer).

Wanneer de onderneming haar jaarrekeningen niet (regelmatig) neerlegt, moet u eveneens voorzichtig zijn.

Loopt er een procedure voor faillissement of vereffening?

Als consument moet u in zekere zin als een schuldeiser worden beschouwd, bijvoorbeeld wanneer u een voorschot hebt betaald en de levering op zich laat wachten of als de werken zonder geldige reden worden uitgesteld.

Als een onderneming failliet gaat, kunt u zich als gewone schuldeiser eraan verwachten dat u uw voorschot misschien niet terugkrijgt.

 • Het is dan ook heel belangrijk de financiële toestand van een leverancier na te gaan vooraleer u een dure bestelling bij hem plaatst: 
  • is de onderneming nog actief of heeft ze haar activiteiten stopgezet? 
  • is ze in vereffening of werd ze failliet verklaard?

Tenzij de activiteit van de gefailleerde onder toezicht van (een) curator(en) wordt voortgezet in afwachting van een overname, kunt u zich niet meer tot de failliet verklaarde onderneming richten.

 • Een onderneming is pas failliet verklaard op voorwaarde dat: 
  • ze staking van betaling heeft aangevraagd en 
  • de ondernemingsrechtbank een vonnis in die zin heeft uitgesproken.

Hoe komt u op voor uw rechten?

Vooraleer u een aankoop doet of een werk laat verrichten Ga na of de onderneming een ondernemingsnummer heeft
Klik op het vak  Zoekwoord  en tik de naam van de onderneming in (of het begin van de naam)
of rol het menu  Toelating  uit en tik de naam of postcode van de gemeente
Als u het adres kent, vul dan het voorziene formulier in

Als u een ondernemingsnummer kent, klik op dat vak en tik het nummer in (met of zonder punten)

 

Over de statuten: Onder de rubriek  Functies :  
verifieer of de onderneming niet te vaak van bestuurders is veranderd

Via de link  Publicaties Belgisch Staatsblad :  
controleer of het adres van de maatschappelijke zetel niet (te vaak) is gewijzigd

 

Over boekhouding en financiën: Via de link  Publicaties jaarrekeningen NBB
raadpleeg de jaarrekeningen

Ga in het bijzonder na of de jaarrekeningen regelmatig worden gepubliceerd

 

Over de sociale wetgeving:

Via de link  Werkgeversrepertorium :  
verifieer of de onderneming haar verplichtingen nakomt

 

Hebt u er twijfels over of de onderneming niet op de rand van het faillissement staat? Contacteer de ondernemingsrechtbank van de plaats waar de maatschappelijke zetel is gevestigd

 

Meer informatie over uw rechten als consument

Contacteer de Consumentenombudsdienst.

Laatst bijgewerkt
19 juni 2020