De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie helpt de consument meer inzicht te krijgen in zijn rechten bij zijn aankopen. Beter geïnformeerd, bent u beter in staat om uw eigen belangen te verdedigen en uw rechten af te dwingen.

Bij de koop kunnen verschillende fases worden onderscheiden: dat gaat van de precontractuele fase zoals het inwinnen van informatie en het aanvragen van een offerte, over het afsluiten van de koopovereenkomst, de levering of uitvoering van de dienst, de betaling, de garantie en de verjaring.

Geschillen tussen koper en verkoper kunnen vaak vermeden worden door klare afspraken te maken. Goede afspraken maken immers goede vrienden. Het schriftelijk vastleggen van de aankoop (briefwisseling, e-mails, bestelbon, koopovereenkomst, …) wordt daarom sterk aanbevolen. Dat kan nuttig zijn als bewijswaarde achteraf. Kan een geschil mondeling niet afgehandeld worden, dan rest er enkel de schriftelijke weg via brief of e-mail.

In veel gevallen voelt u zich, als consument, in een zwakke positie om uw wettelijke of contractuele rechten af te dwingen. Daarom is systematisch een sectie gewijd aan specifieke bemiddelingsoplossingen bij de meeste situaties.

Laatst bijgewerkt
5 september 2023