Alle ondernemingen moeten zich in een centrale databank laten inschrijven.  
Deze gegevensbank heet de Kruispuntbank van de Ondernemingen.

Voordelen van de inschrijving:

  • de Kruispuntbank van Ondernemingen kent een uniek identificatienummer toe; zo kunnen overheidsinstanties informatie uitwisselen over een bepaalde onderneming; ook moet elke ondernemer maar eenmaal eenzelfde inlichting meedelen;

  • vestigingseenheden worden eveneens in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerd;

  • de toegang tot de site van de Kruispuntbank van Ondernemingen is gratis;

  • de inhoud ervan wordt regelmatig geactualiseeerd en de archieven blijven online.

Wat kunt u te weten komen over een onderneming?

Is de onderneming die u zoekt, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen? Zo ja, 
- wie is de bedrijfsleider? 
- wanneer werd ze opgericht? 
- en andere nuttige informatie
Hebt u inzage in haar statuten? Ja, via de publicaties van de onderneming in het "Belgisch Staatsblad"
Kunt u haar rekeningen inkijken? Ja, op basis van de balansen die de onderneming heeft ingediend bij de Balanscentrale
Kunt u zien of ze personeel tewerkstelt? Ja, aan de hand van het Werkgeversrepertorium van de RSZ

 

Hoe zoekt u efficiënt op?

Wil u meer te weten komen over een onderneming, handelaar of uitoefenaar van een vrij beroep?  
Vaak kent u echter alleen de naam of het adres of de naam van de "groep" waarvan de onderneming/handelaar deel uitmaakt.

  • Bijvoorbeeld: u rijdt voorbij een garage en aangezien u binnenkort verhuist, zou het praktisch zijn uw auto daar te laten repareren. Maar u hebt enkel gelet op het uithangbord. Hoe komt u meer te weten  over de concessiehouder?
  Wat kunt u te weten komen over een onderneming?
Kent u de naam van de onderneming? Klik op het vak Zoekwoord en tik de naam van de onderneming(of het begin van de naam)
Kent u enkel de beroepsgroep van de onderneming? Rol het menu Toelating uit en tik de naam van de gemeente(of van verschillende gemeentes)
  en/of vink het vak Postcode aan en tik de postcode (of postcodes)
Kent u het adres van de onderneming? Vul het voorziene formulier in
Kent u het ondernemingsnummer? Klik op het vak en tik het nummer in (met of zonder punten

 

 

 

Laatst bijgewerkt
12 november 2019