Bij de koopovereenkomst heeft de verkoper de verplichting om wat werd overeengekomen tijdig uit te voeren.

De belangrijkste verplichtingen voor mij als koper zijn de aanvaarding van de levering of dienstprestaties en de betaling.

Wat u moet weten

Een contractueel geschil kan ontstaan als een van de partijen zijn verbintenissen niet nakomt.

  • Voorbeelden hiervan zijn geen of een laattijdige levering, een gebrekkige uitvoering van een aannemingsopdracht, een dienstverlening die niet beantwoordt aan wat werd overeengekomen, het niet overgaan tot de betaling, enz.

Hoe kunt u koopgeschillen regelen?

typebrief (DOC, 49.5 KB)

Laatst bijgewerkt
18 januari 2018