Bouwt u een eigen woning? Of knapt u een appartement op? Krijgt u daarbij te maken met problemen? Hieronder leest u wat u kunt doen.

Als kandidaat-bouwer of koper biedt de wet Breyne u een uitgebreide bescherming. Zij legt onder meer de rechten en plichten van elke speler op de bouwwerf vast en voorziet garanties.

Hoe weet ik of ik beschermd ben door de wet Breyne?

Om bescherming te genieten van de wet Breyne moeten meerdere voorwaarden vervuld zijn:

  • u laat een huis of appartement bouwen of koopt een te bouwen woning of een woning in aanbouw of
  • u koopt een bestaande woning waarbij de verkoper die woning uitbreidt of aanzienlijk verbouwt (de totale prijs van die werken moet minstens 80 % van de verkoopprijs van de woning en meer dan 18.600 euro bedragen).

Wat uw situatie ook is, hou er daarnaast rekening mee dat:

  • het gebouw bestemd moet zijn voor residentieel gebruik of voor professioneel en residentieel gebruik;
  • u een of meer betalingen moet doen voor de werken volledig voltooid zijn, volgens de voorwaarden van het contract;
  • u slechts met een aannemer mag samenwerken.
  • uw overeenkomst verplicht twee stappen bevat:

Meer info over de wet Breyne

Hoe komt u op voor uw rechten bij problemen?

Bij problemen met het bouwbedrijf

Weigert uw aannemer om het contract toe te passen of respecteert hij het niet?

Volgens de wet Breyne moet een aannemer zijn verplichtingen nakomen volgens de afspraken in het contract. Zo moet hij de werken uitvoeren binnen de overeengekomen termijn en prijs.

Weigert hij? Bezorg hem dan een ingebrekestelling waarin u hem vraagt om het contract na te leven. Maak daarvoor gebruik van deze typebrief om de aannemer op zijn verplichtingen te wijzen (DOC, 49.5 KB).

Bij problemen met een vakman

Heeft uw tegelzetter slordig werk geleverd? Heeft de loodgieter de chauffages verkeerd aangesloten? De vakman die zich ertoe verbonden heeft om de werken uit te voeren, moet die werken uiteraard tot een goed einde brengen.

Ontevreden over een vakman? Overleg dan en zoek samen een oplossing.

Deze typebrief helpt u om uw ongenoegen te uiten (DOC, 49 KB) en een oplossing voor het probleem te vragen (prijsvermindering, herstelling …).

En als de vakman geen gevolg geeft aan uw vraag? Probeer het geschil dan eerst in der minne te regelen. Neem een onafhankelijk bemiddelaar onder de arm via het online platform Belmed. Zelfs als zo’n bemiddeling betalend is, valt dat vaak goedkoper uit dan een proces.

Bij technische problemen

Hebt u net gebouwd of gerenoveerd? Vertoont het metselwerk barsten? Is het dak niet waterdicht? Zijn de voegen van het tegelwerk gebrekkig uitgevoerd?

Neem contact op met de vzw Verzoeningscommissie Bouw.

Bij niet-technische problemen

Neem contact op met de Consumentenombudsdienst.

De Consumentenombudsdienst buigt zich over geschillen tussen een consument en een bedrijf die gaan over de uitvoering van een verkoops- of dienstencontract. Hij vervult volgende opdrachten:

  • De consument informeren over de mogelijkheden die er zijn om een consumentengeschil buitengerechtelijk (in der minne) op te lossen;
  • Alle klachten van consumenten in ontvangst nemen en ze doorsturen naar de bevoegde dienst;
  • Zelf de klacht behandelen om tot een minnelijke schikking te komen wanneer geen enkele andere ombudsdienst u kan helpen.
Laatst bijgewerkt
19 juni 2020

Laatste nieuws voor dit thema