Table of Contents

  U heeft een brief ontvangen van een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat waarbij u om betaling van achterstallige bedragen wordt gevraagd. U bent het met die vraag echter niet eens.

  Wat u moet weten over de minnelijke invordering van consumentenschulden

  Een onderneming kan voor het invorderen van een onbetaalde schuld een beroep doen op een derde instantie. Die derde instantie kan een incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat zijn. De tussenkomst door deze instantie kunt u niet weigeren, maar zij wordt wel wettelijk geregeld.

  De wet bepaalt dat alle incassobureaus, zowel Belgische als buitenlandse, bij de FOD Economie moeten ingeschreven zijn alvorens zij een activiteit van minnelijke invordering mogen uitoefenen. U vindt een lijst met alle ingeschreven incassobureaus op deze website. Wanneer een incassobureau niet is ingeschreven bij de FOD Economie, dan mag het ook geen consumenten aanschrijven of contacteren.

  Elke minnelijke invordering door een derde instantie (incassobureau, gerechtsdeurwaarder of advocaat) moet starten met een schriftelijke ingebrekestelling (aanmaning). In deze ingebrekestelling moeten een aantal gegevens worden meegedeeld, waaronder

  • de identiteit van de schuldeiser,
  • het ontstaan van de schuld (factuurnummer en -datum) en
  • een duidelijke omschrijving en verantwoording van de aangerekende bedragen.

  U moet ook een termijn van 15 dagen krijgen om te reageren op deze aanmaning.

  Indien u er zeker van bent dat u geen schuld hebt, is het heel belangrijk om een aangetekende brief of e-mail te sturen naar de schuldeiser en de derde instantie waarin u de vermeende schuld duidelijk en gemotiveerd betwist. De wet verbiedt namelijk “het belagen van de consument, wanneer deze uitdrukkelijk en gemotiveerd zijn schuld heeft betwist”.

  Bewaar van alle documenten een kopie, want u kunt die later nog nodig hebben als bewijs.

  Facturen verjaren meestal na 10 jaar. In bepaalde gevallen gelden kortere verjaringstermijnen. Ga dus na hoe oud de oorspronkelijke factuur is.

  Hoe komt u op voor uw rechten?

  Een minnelijke invordering betwisten

  modelbrief invordering betwisten (DOCX, 22.19 KB)

  Modelbrief invordering betwisten op basis van verjaring (DOC, 50 KB)

  Modelbrief invordering betwisten op basis van niet-erkend incassobureau (DOCX, 21.73 KB)

  Modelbrief betwisting onrechtmatige kosten (DOC, 49.5 KB)

  Modelbrief betwisting minnelijke invordering wegens klacht ingediend bij een gekwalificeerde entiteit (DOCX, 22.34 KB)

  Verstuur uw betwistingsbrief aangetekend

  Wat als het incassobureau niet ingeschreven is?

  Signaleer de feiten aan de Economische Inspectie via meldpunt.belgie.be

   

  En als u geen oplossing bereikt?

  Ondanks uw inspanningen kunt u de betwisting niet zelf regelen

  Neem contact op met de Consumentenombudsdienst

   

  U zoekt nog meer informatie?

  Wilt u meer weten over wat u kunt doen bij een aanmaning van een incassobureau, advocaat of gerechtsdeurwaarder, raadpleeg “Minnelijke invordering onbetaalde facturen (PDF, 222.09 KB)”. U vindt er

  • de context van de minnelijke invordering van factuurschulden; 
  • wat echt voor u van belang is in de wetgeving; 
  • in welke gevallen u de invordering kunt protesteren, en
  • hoe u dat kunt doen.

  U krijgt ook tal van praktische tips (PDF, 105.47 KB). Dat kan u wellicht een stap dichter bij de oplossing brengen voor uw probleem.

  U vindt op deze website ook een lijst met dubieuze incassobureaus. Als u een aanmaning van een van die incassobureaus ontvangt, raden wij u aan om niet te betalen.
   

  Laatst bijgewerkt
  5 september 2023