Table of Contents

  Met de oplevering van de werken verklaart de bouwheer dat hij de bouw of renovatie zonder reserves aanvaardt.

  De oplevering is een belangrijke mijlpaal: ze markeert het einde van de werf en bewijst dat de aannemer zijn verplichtingen is nagekomen.

  De oplevering gebeurt in twee keer: een voorlopige oplevering en een definitieve oplevering. Als de wet Breyne van toepassing is, is die tweevoudige oplevering verplicht.

  Wat is de definitieve oplevering?

  Met de definitieve oplevering erkent u na een bepaalde periode dat de werken goed zijn uitgevoerd. Daardoor:

  • wordt de onderneming ontheven van haar aansprakelijkheid voor eventuele zichtbare gebreken (behalve degene die u bij de oplevering hebt gemeld of die de stabiliteit van het gebouw in gevaar brengen);
  • gaat de tienjarige aansprakelijkheid van de onderneming in (aansprakelijkheid gedurende 10 jaar voor gebreken die de stabiliteit van het gebouw of een van de essentiële delen daarvan in het gedrang brengen).

  Tienjarige aansprakelijkheid en definitieve oplevering

  Gedurende een periode van tien jaar is de onderneming aansprakelijk voor gebreken die de stabiliteit van het gebouw of een van de essentiële delen daarvan in het gedrang brengen. Die periode heet de tienjarige aansprakelijkheid.

  In theorie gaat de tienjarige aansprakelijkheid in vanaf de definitieve oplevering. In de praktijk voorzien veel contracten dat de bouwheer de werken “keurt” bij een voorlopige oplevering. Met andere woorden, de voorlopige oplevering betekent de start van de tienjarige aansprakelijkheid van de onderneming. Kijk dus goed na wat er in uw contract staat en vraag eventueel om verduidelijking.

  Duikt er na de goedkeuring van de werken een gebrek op dat niet door de tienjarige aansprakelijkheid wordt gedekt (bv. gebrekkige geluidsisolatie)? In sommige gevallen kunt u dan een beroep doen op de aansprakelijkheid van de onderneming voor “lichte” verborgen gebreken.

  Wat zegt de wet Breyne over de definitieve oplevering?

  Als de wet Breyne wordt toegepast, gelden bepaalde regels voor de definitieve oplevering, onder andere:

  • Een schriftelijk document dat door alle partijen ondertekend is, geldt als bewijs van de definitieve oplevering. Weigert u de oplevering, dan moet u dat motiveren in een aangetekende brief aan de verkoper of aannemer;

   Opgelet: als u een schriftelijk verzoek van de onderneming om de oplevering op een bepaalde datum uit te voeren, onbeantwoord laat, kan verondersteld worden dat u de definitieve oplevering stilzwijgend aanvaardt (tenzij het tegendeel wordt bewezen).
    

  • De definitieve oplevering kan pas plaatsvinden na een periode van minstens een jaar na de voorlopige oplevering. Bij een appartementsgebouw moet de definitieve oplevering van de gemeenschappelijke ruimten plaatsvinden voor de definitieve oplevering van de private delen, zodat de bewoonbaarheid gegarandeerd is.

  Problemen bij de bouw van uw woning?

  Raadpleeg de webpagina: “Bouwwerken: wat kunt u doen bij problemen?”

  Laatst bijgewerkt
  28 februari 2020