Voor uw huis, kom op voor uw rechten!

De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie helpt consumenten om de mogelijke garanties beter te kennen wanneer het om de bouw of renovatie van een huis gaat. Beter geïnformeerd, betekent ook beter gewapend om uw belangen te verdedigen en op te komen voor uw rechten.

U wilt een huis laten bouwen of u bent er al mee bezig. 
U hebt een huis gekocht maar enkele verbouwingswerken zijn noodzakelijk.

Voor iedere aankoop of bestelling moet u op bepaalde elementen letten.

Waarop moet u letten in het geval van een bouw of een renovatie? Bent u beschermd en indien wel, tegen welke risico’s?

Laatst bijgewerkt
15 juli 2021