Indien ik, als consument, iets koop, is het voornamelijk, omdat het product mij bevalt. Dat houdt in dat het product conform de overeenkomst is, maar ook:

  • dat het product in overeenstemming is met de door de verkoper gegeven beschrijving ervan, en de eigenschappen bezit van het goed dat de verkoper aan mij als monster of model heeft getoond; 
  • dat mijn product de kwaliteit en prestaties biedt die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die ik redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de eventuele door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger — met name in reclame of etikettering — publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan; 
  • dat het product geschikt is voor het bijzonder gebruik waaraan ik denk; ik moet dus een goede beschrijving van dat gebruik geven aan de verkoper en hem vragen of het product daarvoor geschikt is; 
  • dat het product geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen; ik moet dus bij de verkoper informeren naar de prestaties die ik van het product kan verwachten;
  • dat het product wordt geleverd samen met alle toebehoren en instructies;
  • dat het product (met digitale elementen) van updates wordt voorzien als bepaald in de koopovereenkomst.

Wat u moet weten

De wettelijke garantie is van toepassing als een gebrek aan overeenstemming zich manifesteert na uw aankoop.

De garantie is een wettelijk recht van de consument dat de professionele verkoper gratis moet toekennen. Als een verkoper u geen gratis garantie aanbiedt, is hij geen betrouwbare handelaar.

Indien het product als nieuw wordt aangekocht, loopt er een garantieperiode gedurende 2 jaar vanaf het afhalen of de aflevering/installatie.

Indien het als tweedehands wordt aangekocht, bedraagt de garantieperiode 2 jaar tenzij de verkoper schriftelijk een andere termijn voorziet. In dat geval mag de garantieperiode nooit korter zijn dan één jaar.

  • U kunt nog steeds proberen om met de verkoper over een langere termijn te onderhandelen. Dat moet dan gepaard gaan met een schriftelijke overeenkomst.

Laatst bijgewerkt
27 oktober 2022