• Als u een stadsauto koopt en die gebruikt om rally’s te rijden tijdens het weekend, kunt u de wettelijke garantie niet inroepen in geval van een probleem dat verband houdt met dat specifieke gebruik. De wettelijke garantie dekt immers niet de gebreken ontstaan door het niet-respecteren van gebruiks- en onderhoudsinstructies van de verkoper en/of fabrikant.
  • Als de verkoper u informeert over de gebreken van het product voordat u betaalt, geldt het vermoeden dat u de algemene staat van het product en de eventuele gebreken ervan kent. U geniet wel nog van de wettelijke garantie behalve voor het gedeelte “gekend gebrek”.
  • De gebreken die een gevolg zijn van normale slijtage worden niet gedekt door de garantie: u bent dus niet gedekt als u de preventieve vervangingen van onderdelen niet uitvoert. 
    Bijvoorbeeld: als u een tweedehandsauto van 10 jaar oud met 175.000 km op de teller koopt, is het normaal dat u bepaalde onderhoudskosten zelf draagt, zoals het vervangen van de remschijven of -voeringen.
  • Zo snel mogelijk de verkoper verwittigen wanneer zich een gebrek voordoet. In elk geval de verkoper op de hoogte brengen van het conformiteitsgebrek binnen de twee maanden vanaf de dag waarop u het gebrek heeft vastgesteld.

In geval van een probleem moet u uw aankoop bij de verkoper kunnen bewijzen. 
De eenvoudigste oplossing is de aankoopdocumenten zorgvuldig te bewaren en zelfs er een kopie van te maken.

Laatst bijgewerkt
31 mei 2022