Onder het woord “autoverzekering”, verstaat men gewoonlijk de BA-autoverzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid) want het is de enige verzekering die verplicht is. De autoverzekering is echter veel uitgebreider: ze heeft ook betrekking op de omniumverzekering of volledige of gedeeltelijke cascoverzekering, de bestuurdersverzekering, … Het is dus belangrijk het bereik van de garanties in de verschillende autoverzekeringen te onderzoeken..

Let op! Lees goed uw polis, de garanties zijn soms anders gemoduleerd naargelang de verzekeraars, vooral op het gebied van vrijstelling en risicograad.

Geschillen en klachten

www.ombudsman-insurance.be

Laatst bijgewerkt
12 mei 2023