De gebruikelijke bestuurder van een voertuig is degene die het in principe gebruikt.  Bij twijfel, vermeld steeds de verschillende gebruikelijke bestuurders.  Zo bent u volledig gedekt. 

Tip: informeer steeds uw verzekeraar! Vermeld steeds de verschillende bestuurders. Zo bent u volledig gedekt. Aarzel niet om aan te geven dat bijvoorbeeld een van uw kinderen het voertuig occasioneel gebruikt.

Waarschuwing: u moet bij de afsluiting en gedurende de looptijd van een overeenkomst aan uw verzekeraar alle informatie vermelden die de risicobeoordeling in negatieve of positieve zin kan beïnvloeden.

Geef dan ook nooit toe aan de verleiding een gebruikelijke bestuurder van het voertuig bewust niet te vermelden. Want, in geval van een ongeval, kan de verzekeraar uw onoprechtheid aanwenden om het contract op te zeggen en/of de terugbetaling te eisen van de vergoeding uitbetaald aan het slachtoffer (recht van verhaal door de verzekeraar). Bij dergelijke fraude zal er immers melding gemaakt worden in de DATASSUR-databank, waardoor u later moeilijkheden kan ondervinden bij het vinden van een andere verzekeraar.

Indien andere inlichtingen in uw voordeel zijn, licht u uw verzekeraar hierover in. Bijvoorbeeld uw zoon die occasioneel het voertuig bestuurt, heeft met succes een cursus defensief rijden gevolgd, u of uw ouders zijn al klant, u wilt uw wagen en bromfiets samen verzekeren, u gebruikt uw voertuig niet dikwijls, enz..

Geschillen en klachten

Laatst bijgewerkt
9 maart 2023