106-21 TAEG - JKP.jpg

Stijging van de wettelijk maximale tarieven voor  consumentenkredieten Op 1 december 2022 stijgen de maximale tarieven voor kredietcontracten.

De wettelijk maximale jaarlijkse kostenpercentages (JKP’s) voor de kredietopeningen, waaronder de zogenaamde “kredietkaarten” met gespreide terugbetaling en de mogelijkheid om onder nul te gaan op de zichtrekening, stijgen met 2 procentpunt. Dat betekent dat die kredietopeningen zullen stijgen als ze een veranderlijke debetrentevoet hebben en het JKP tegen het maximum ligt, wat dikwijls het geval is.

 

De maximale JKP’s voor de leningen en verkopen op afbetaling en voor de financieringshuur tot 5.000 euro stijgen met 1,5 procentpunt en die voor meer dan 5.000 euro met 1 procentpunt.

 

De lening op afbetaling is een krediet met periodieke betalingen, zonder de mogelijkheid om opnieuw te lenen.

 

We spreken van “verkoop op afbetaling” als de kredietgever geen geld maar een goed of een dienst geeft, waarvan u de prijs in schijven betaalt.

 

Financieringshuur is een overeenkomst waarbij je een goed huurt en waarbij je na afloop van de huurtermijn de mogelijkheid hebt om het gehuurde goed te kopen.

 

De nieuwe maxima zijn enkel van toepassing op de nieuwe kredietcontracten en op de lopende contracten met een veranderlijke debetrentevoet. Ze zijn dus niet van toepassing op de lopende contracten met een vaste debetrentevoet.

 

De stijging volgt uit een stijging van meer dan 0,75 procentpunt van de betreffende referentie-indexen van september 2022 tegenover de referentie-indexen die de voorgaande aanpassing van die maxima veroorzaakte.

 

De nieuwe maximale JKP’s werden bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 oktober 2022 en kunt u ook terugvinden op de website van de FOD Economie:

Maximale tarieven

 

Laatst bijgewerkt
8 december 2022