Raad: vanaf het ogenblijk waarin u betrokken bent bij een ongeval, verwittig dan onmiddellijk uw rechtsbijstandsverzekeraar. Immers, wanneer u zijn interventie vraagt wanneer er reeds een gerechtelijke procedure is ingesteld, is het mogelijk dat hij zal weigeren tussen te komen aangezien hij niet de mogelijkheid heeft gehad een minnelijke schikking voor te stellen.

Wanneer het mislukt een minnelijke schikking af te sluiten, of wanneer dit onmogelijk is, dekt de verzekeringsovereenkomst tenminste gedeeltelijk uw advocaten-, expertise-, en procedurekosten. Let op: de tussenkomst van de verzekeraar is vaak geplafonneerd. Dit plafond kan heronderhandeld worden, maar als het plafond stijgt, zal uw verzekeringspremie eveneens stijgen.

Weet ook dat u, als u uw rechten moet verdedigen en u een verzekering juridische bijstand hebt afgesloten - vaak ook “rechtsbijstand” of "verdediging en verhaal" genoemd - de verzekeraar u eerst over uw rechten zal informeren, en indien nodig de mogelijkheid zal onderzoeken om uw belangen te verdedigen in overeenstemming met uw verzekeringspolis.

Bij een ongeval door ijzel, zal uw verzekeraar waarschijnlijk oordelen dat- rekening houdend met de rechtspraak- het ongeval geen toevallige gebeurtenis is (omdat de ijzel bijvoorbeeld aangekondigd was). Hij zal u hierover informeren. U bent vrij zijn advies al dan niet te volgen. Wanneer u zijn mening niet zou delen, is er sprake van een belangenconflict. Wanneer u bij uw besluit blijft een advocaat in te schakelen tegen het advies van de verzekeraar in, en als deze advocaat de mening van de verzekeraar volgt, kunt u maximaal slechts de helft van de kosten en honoraria vergoed krijgen. Echter, als u voor de rechtbank een beter resultaat behaalt dan hetgeen uw verzekeraar had vooropgesteld, dient deze laatste alle kosten te betalen.

Geschillen en klachten

www.ombudsman-insurance.be

Laatst bijgewerkt
11 juli 2022