Hoe uw risico BA auto verzekeren?

 Er bestaan verschillende mogelijkheden, afhankelijk van uw persoonlijke situatie:

 • Indien u medebestuurder of occasionele bestuurder van een voertuig bent:
  De verzekeraar van de oorspronkelijke bestuurder zal uw risico vrij gemakkelijk dekken, eventueel mits een kleine bijpremie.

  Opgelet! U moet het risico op een correcte wijze meedelen. Met andere woorden, deel niet mee dat u slechts af en toe bestuurder van een voertuig bent, als u meestal het voertuig bestuurt. Wanneer de misleiding aan het licht komt, kan de verzekeraar verzekeringsfraude inroepen en de overeenkomst opzeggen. Hij zal u vragen de door hem gemaakte onkosten terug te betalen. Nadien zult u moeilijker een nieuwe verzekeraar vinden.

 • U bent de enige bestuurder? 
  U kunt er eventueel de aandacht van uw makelaar of verzekeraar op vestigen dat u bij hem globaal verzekerd bent (al uw verzekeringen werden bij hem afgesloten), of dat uw familie eveneens bij hem verzekerd is.
  Misschien kunt u op deze manier een voordeliger tarief krijgen (vb. de makelaar zal misschien zijn commissieloon verminderen).
  Wanneer u een cursus defensief rijden volgt, of wanneer u bepaalde beperkende rijvoorwaarden aanvaardt (vb. U verklaart niet te zullen rijden tijdens de avonden in het weekend), kunt u dit eveneens vermelden, en op basis daarvan een voordeliger tarief onderhandelen.
  Vermeld ook uw ervaring als medebestuurder in eerdere verzekeringsovereenkomst.

Vergelijk

Laat ook de concurrentie spelen en vraag verschillende offertes aan bij meerdere verzekeraars (op eigen initiatief of via uw makelaar). Raadpleeg onze  pagina met de lijst van alle in België gevestigde verzekeraars. Vergelijk de premie die men u voorstelt met de premie die u – na drie weigeringen of voorstellen voor zeer hoge premies - zou krijgen bij het Tariferingsbureau BA Auto.

Bij de vaststelling van de premie kunnen ook andere factoren dan de leeftijd in aanmerking worden genomen: 

 • Het vermogen van het voertuig:
  Dit is een niet onbelangrijke factor waarover u zelf meester bent. Denk hieraan tijdens de aankoop van uw voertuig!
 • De datum waarop u uw rijbewijs behaalde: 
  De datum waarop u uw rijbewijs behaalde kan, als u uw rijbewijs zo vroeg mogelijk behaalde in uw voordeel spelen.

Geschillen en klachten

Laatst bijgewerkt
9 maart 2023