U heeft een voertuig gekocht en u overweegt van verzekeraar te veranderen? Waar moet u op letten?

  •  Anticipeer op de ontbinding van de overeenkomst met uw verzekeraar en stuur hem minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag een opzegging.
    U kunt met uw verzekeraar onderhandelen om uw overeenkomst vroegtijdig in onderlinge overeenstemming te verbreken. 
    Als uw verzekeraar uw contract niet vroegtijdig wil beëindigen, dan bent u aan uw verzekeringsovereenkomst gebonden tot aan de vervaldag.
  • Informeer uw verzekeraar over de verandering van voertuig en preciseer de waarborgen die u voor uw voertuig wenst. Uw verzekeraar past uw contract daaraan aan 

Geschillen en Klachten

Ombudsman van de verzekeringen 

Laatst bijgewerkt
19 juni 2019

Laatste nieuws voor dit thema