U heeft een voertuig gekocht en u overweegt van verzekeraar te veranderen? Waar moet u op letten?

  • Anticipeer op de ontbinding van de overeenkomst met uw verzekeraar en stuur hem minstens 4 maanden voor de jaarlijkse vervaldag een opzegging.
    U kunt met uw verzekeraar onderhandelen om uw overeenkomst vroegtijdig in onderlinge overeenstemming te verbreken. 
  • Informeer uw verzekeraar over de verandering van voertuig en preciseer de waarborgen die u voor uw voertuig wenst. Uw verzekeraar past uw contract daaraan aan.  Indien de verzekeringnemer de verzekeringsvoorwaarden, met inbegrip van de premie, niet aanvaardt, dient hij de overeenkomst op te zeggen binnen een termijn van een maand te rekenen vanaf de ontvangst van de kennisgeving ervan.

Geschillen en Klachten

www.ombudsman-insurance.be

Laatst bijgewerkt
7 juli 2023