De verzekeraar gebruikt voor het luik burgerlijke aansprakelijkheid (BA) verplichte minimumvoorwaarden. Sommige aspecten van de garantie kunnen echter verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Dit is zeker zo voor de risicograad en de bonus-malusschaal.

Let op! De modelovereenkomst bevat beschikkingen die u een dekking bieden die breder is dan het opgelegde minimum zoals voorzien in de wetgeving (dekking voor het gebruik van een vervangvoertuig, schade veroorzaakt door het slepen van een ander voertuig, door de overdracht van eigendom van een voertuig...). Maar elke verzekeraar kan u ook andere aanvullende garanties bieden.

Vergelijk!

Geschillen en klachten

www.ombudsman-insurance.be

Laatst bijgewerkt
9 maart 2023