De uitdrukking bonus-malus duidt op een manier waarop het risico gewogen wordt rekening houdende met schadegevallen uit het verleden.

Het koninklijk besluit van 16 januari 2002 dat in werking trad op 1 januari 2004 maakte een einde aan het systeem van de gelijkvormige bonus-malus. Sinds 1 januari 2004 heeft elke verzekeraar zijn eigen bonus-malussysteem. De creativiteit van de verzekeraars is zo groot dat een vergelijking praktisch onmogelijk wordt.

Wanneer de verzekeringsovereenkomst een personalisatiemechanisme bevat dat gebaseerd is op schadegevallen die zich reeds hebben voorgedaan, dient de overeenkomst volgende elementen te bevatten :

  • het geheel van de elementen waarmee rekening wordt gehouden bij de intrede in het mechanisme;
  • het geheel van de elementen waarmee gedurende de hele duur van de overeenkomst rekening wordt gehouden voor de veranderingen van de tariefelementen;

  • in voorkomend geval, minimum of maximum bedragen of niveaus van de tariefelementen;

  • in voorkomend geval, de methode die het mogelijk maakt de bedragen van de tariefelementen te bekomen, vanuit de veranderingen van het mechanisme dat de verzekeraar toepast.

Wees altijd aandachtig voor de schommelingen op de bonus-malusschaal in geval van schade. Want, een premie kan zeer aantrekkelijk zijn bij intrede in het systeem maar kan vanaf het eerste schadegeval veel nadeliger worden.

Schadeattest

Het schadeattest is een document dat elk schadegeval bevat dat gedurende de gedekte periode is voorgevallen, met een maximum van 5 jaar, evenals het bedrag van de schadevergoeding betaald door de verzekeraar, eventueel een vermelding of deze vergoedingen betaald werden op basis van artikel 29bis WAM-wet ( zwakke weggebruiker ), en een vermelding van het feit dat de aansprakelijkheid van de bestuurder aangetoond, verdeeld, niet aangetoond of nog niet werd bepaald.

Als u van verzekeraar wenst te veranderen, zal u gevraagd worden om het schadeattest voor te leggen. Vergeet niet dat u uw opzegging van de overeenkomst moet meedelen ten laatste 4 maand voor de vervaldag van de overeenkomst. Begin er dus op tijd aan.

U kan aan uw verzekeraar op elk moment een schadeattest vragen. Het wordt u in ieder geval automatisch verzonden binnen de 15 dagen na het einde van de overeenkomst. Het is mogelijk om uw schadeattest te consulteren of af te drukken via de website van car@ttest , mits een kaartlezer, uw identiteitskaart en uw pincode. Met dit attest kunt u uw premie on line  berekenen, of laten schatten bij andere verzekeraars.

Vergelijk niet enkel de premie maar ook de waarborgen als u er aan denkt om van verzekeraar te veranderen.

Geschillen en klachten

Laatst bijgewerkt
9 maart 2023