Table of Contents

  Veel nieuwe gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (elektrische step, elektrische fiets, segway® ...) overschrijden de snelheid van 25 km/u niet. In dat geval moet het motorrijtuig niet gedekt zijn door een verplichte autoverzekering burgerlijke aansprakelijkheid die mogelijke schade aan anderen bij een ongeval kan dekken (artikel 2bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen.

  Wat kunt u doen om een schadevergoeding te krijgen als u het slachtoffer bent van een ongeval met dit type motorvoertuig? 

  De bestuurder van een nieuw gemotoriseerd voortbewegingstoestel is in de meeste gevallen gedekt  door een Familiale B.A.-verzekering. U kunt dus een schadevergoeding eisen van zijn verzekeraar. Vergeet dus niet de contactgegevens van de bestuurder en zijn verzekeraar te vragen. Als de politie een proces-verbaal heeft opgesteld, kunt u de referenties aan uw eigen rechtsbijstandsverzekeraar of familiale verzekeraar overmaken.

  Als de bestuurder niet gedekt is door een Familiale B.A.-verzekering, kunt u altijd nog rechtstreeks een aanvraag tot schadevergoeding indienen bij het Belgisch Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (hierna BGWF).

  Kleine tip: Neem ook contact op met uw eigen verzekeraar of verzekeringstussenpersoon in verband met uw persoonlijke verzekeringen (ongeval, hospitalisatie, rechtsbijstand, familiale...), die mogelijks ook voorzien in een tussenkomst.

  Wees zelf ook voorbereid!

  Vergeet niet dat u als bestuurder van dit type motorvoertuig zelf aansprakelijk kan worden gesteld.  Denk er dus aan om een familiale BA-verzekering af te sluiten want als u geen verzekering hebt om de schade aan anderen te dekken, moet u uiteindelijk zelf de aan het slachtoffer toegekende schadevergoeding terugbetalen. Het BWGF vordert zijn uitgaven immers van u terug.

  Laatst bijgewerkt
  9 maart 2023