Table of Contents

  We zien talrijke en nieuwe gemotoriseerde voortbewegingstoestellen (elektrische step, elektrische fiets, segway® ...) op de weg. Als dergelijke gemotoriseerde voortbewegingstoestellen voldoen aan de criteria opgesomd in artikel 2bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, hoeven die gemotoriseerde voortbewegingstoestellen niet gedekt te zijn door een verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering auto.

  Wat kunt u doen om een schadevergoeding te krijgen als u het slachtoffer bent van een ongeval met een vrijgesteld motorrijtuig? 

  De bestuurder van een gemotoriseerd voortbewegingstoestel is in de meeste gevallen gedekt door een Familiale BA-verzekering. U kunt dus een schadevergoeding eisen van zijn verzekeraar. Vergeet dus niet de contactgegevens van de bestuurder en zijn verzekeraar te vragen. Als de politie een proces-verbaal heeft opgesteld, kunt u de referenties aan uw eigen rechtsbijstandsverzekeraar of familiale verzekeraar overmaken.

  Als de bestuurder niet gedekt is door een Familiale BA-verzekering, kunt u altijd nog rechtstreeks een aanvraag tot schadevergoeding indienen bij het Belgisch Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds (hierna BGWF).

  Kleine tip: neem ook contact op met uw eigen verzekeraar of verzekeringstussenpersoon in verband met uw persoonlijke verzekeringen (ongeval, hospitalisatie, rechtsbijstand, familiale...), die mogelijks ook voorzien in een tussenkomst.

  Wees zelf ook voorbereid!

  Vergeet niet dat u als bestuurder van dit type motorvoertuig zelf aansprakelijk kan worden gesteld. Denk er dus aan om een Familiale BA-verzekering af te sluiten want als u geen verzekering hebt om de schade aan anderen te dekken, moet u uiteindelijk zelf de aan het slachtoffer toegekende schadevergoeding terugbetalen. Het BWGF vordert zijn uitgaven immers van u terug.

  Laatst bijgewerkt
  16 april 2024