Table of Contents

  De verzekeringsovereenkomst “Rechtsbijstand” – ook verdediging en verhaal genoemd - staat toe dat u als slachtoffer of aansprakelijke de terugbetaling van de advocaatkosten, de kosten van de procedure en expertise bekomt wanneer een geschil, gedekt door de verzekeringsovereenkomst, voor het gerecht wordt gebracht. Meestal komt de verzekeraar slechts tussen tot een bepaald maximumbedrag.

  Let op! Controleer voor de ondertekening altijd de omvang van de dekking:

  • welke geschillen worden gedekt;

  • welke zijn de eventuele uitsluitingen;

  • welke zijn de verzekerde bedragen en is er een bovengrens;

  • is er een vrijstelling van toepassing? 

  U kunt geen verzekering afsluiten met het oog op een lopend geschil, want dan heeft het verzekerde risico zich reeds voorgedaan.

  Controleer in de polis in het bijzonder de uitsluitingen (wat niet wordt gedekt...). 

  Laatst bijgewerkt
  17 januari 2023

  Laatste nieuws voor dit thema

  1. Consumentenbescherming
   Financiële diensten
  2. Consumentenbescherming
   Verkoop
   Mededinging
   Ondernemingen
   Online
   Financiële diensten