Table of Contents

  Welke voertuigen zijn onderworpen aan een verzekeringsplicht?

  Principe

  Motorrijtuigen worden alleen toegelaten tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of slechts voor een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen, indien de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is (artikel 2 van de wet van 21 november 1989). Het is met andere woorden verplicht om een wettelijke autoverzekering BA te onderschrijven.

  Definitie van "motorrijtuigen"

  "Motorrijtuigen" zijn "voertuigen bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een mechanische kracht  kunnen worden gedreven, …". (artikel 1 van de wet van 21 november 1989).

  De uitdrukking "mechanische kracht" heeft zowel betrekking op de energie geproduceerd door een motor als op de energie die wordt verkregen via een ander mechanisch middel. Spierkracht wordt hier niet onder verstaan.

  De verzekeringsplicht breidt zich dus uit tot elk vervoersmiddel dat autonoom functioneert als men er zich mee op de openbare weg begeeft, op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek, of voor slechts een zeker aantal personen die het recht hebben om er te komen. 

  Uitzondering

  U moet geen wettelijke autoverzekering BA afsluiten voor motorrijtuigen die door de mechanische kracht 25 km/u niet overschrijden, met uitzondering van bromfietsen van klasse A. De aansprakelijkheid voor motorrijtuigen met een autonome snelheid van maximaal 25 km/u, kan worden gedekt door de BA familiale/de BA-verzekering privéleven.

  Neem steeds de verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor uw voertuig!   

  Samenvattende tabel

  Verzekering

  Motorrijtuig

   

  Bromfiets klasse A

  Mechanische kracht ≤ 25 km/u behalve bromfiets klasse A

  Mechanische kracht ≥ 25 km/u

  BA Auto verplicht

  x

   

  x

  BA familiale aanbevolen

   

  x

   

  Risico’s bij niet-verzekering BA Auto

  Geschillen en klachten

  Laatst bijgewerkt
  27 augustus 2019

  Laatste nieuws voor dit thema