Definitie van ”motorrijtuigen”

"Motorrijtuigen" zijn "voertuigen bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een mechanische kracht kunnen worden gedreven, …". (artikel 1 van de wet van 21 november 1989).

De uitdrukking "mechanische kracht" gaat zowel over de energie die een motor produceert als over de energie die wordt verkregen via een ander mechanisch middel. Spierkracht wordt daar niet onder verstaan.

Op welke gebieden is de verplichte verzekering van toepassing

Motorrijtuigen worden alleen toegelaten tot het verkeer op de openbare weg, op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of voor bepaalde personen die het recht hebben om er te komen, en op strikt private terreinen, als de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is (artikel 2 van de wet van 21 november 1989). Het is met andere woorden verplicht om een wettelijke BA-autoverzekering te onderschrijven.

Uitzondering: de motorrijtuigen waarvan het gebruik op de openbare weg niet is toegestaan, zijn vrijgesteld van de verplichting om een BA-autoverzekering te hebben wanneer zij zich bevinden op strikt private terreinen.

Voor welke voertuigen moet u een verzekering BA Auto afsluiten?

De verzekeringsplicht BA auto geldt in principe voor elk motorrijtuig als een bestuurder zich ermee op de openbare weg begeeft, op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of voor bepaalde personen die het recht hebben om er te komen of op strikt private terreinen. De wet voorziet in vrijstellingen op deze principiële verzekeringsplicht. Indien er sprake is van een motorrijtuig, moet daarna worden nagegaan, geval per geval, of het motorrijtuig aan de criteria voldoet om te worden vrijgesteld van de verzekeringsplicht. Vrijstelling kan op basis van de combinatie snelheid (het gehanteerde criterium is de door de constructie bepaalde maximumsnelheid) en gewicht (het gehanteerde criterium is maximale massa, inclusief de batterij).

Er zijn drie vrijstellingen op de verplichting om een BA-autoverzekering af te sluiten, met name voor:

  1. de motorrijtuigen die door een mechanische kracht kunnen worden gedreven met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 6 km/u en een maximale massa hebben van niet meer dan 100 kg;
  2. de motorrijtuigen die door een mechanische kracht kunnen worden gedreven met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 6 km/u, maar niet meer dan 25 km/u, en die een maximale massa hebben van niet meer dan 25 kg;
  3. de gemotoriseerde rolstoelen, uitsluitend bestemd voor gebruik door personen met een lichamelijke handicap.

Wat de vrijgestelde motorrijtuigen betreft, kan uw aansprakelijkheid gedekt worden door de BA Familiale/de BA-verzekering privéleven.

Let op: dezelfde criteria voor maximumsnelheid en maximale massa gelden ook voor een elektrische scooter of bromfiets klasse A. Hoewel dit type motorrijtuig niet sneller rijdt dan 25 km/u, overschrijdt het wel aanzienlijk de gewichtslimiet van 25 kg. Daarom is dit type motorrijtuig nog steeds onderworpen aan de verplichte BA-autoverzekering.

Zijn steeds onderworpen aan de verzekeringsplicht, ongeacht gewicht en snelheid: de motorrijtuigen die eveneens voor andere doeleinden bestemd zijn dan het zich enkel verplaatsen.

Neem steeds de verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor uw voertuig!

Risico’s bij niet-verzekering BA Auto

Geschillen en klachten

Laatst bijgewerkt
16 april 2024