Welke voertuigen zijn onderworpen aan een verzekeringsplicht?

Motorrijtuigen worden alleen toegelaten tot het verkeer op de openbare weg en op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of voor bepaalde personen die het recht hebben om er te komen, als de burgerrechtelijke aansprakelijkheid gedekt is (artikel 2 van de wet van 21 november 1989). Het is met andere woorden verplicht om een wettelijke BA-autoverzekering te onderschrijven.

Definitie van "motorrijtuigen"

"Motorrijtuigen" zijn "voertuigen bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een mechanische kracht kunnen worden gedreven  …". (artikel 1 van de wet van 21 november 1989).

De uitdrukking "mechanische kracht" gaat zowel over de energie die een motor produceert als over de energie die wordt verkregen via een ander mechanisch middel. Spierkracht wordt daar niet onder verstaan.

Voor welke voertuigen moet u een verzekering BA Auto afsluiten?

De verzekeringsplicht BA auto geldt voor elk vervoersmiddel dat autonoom functioneert als een bestuurder zich ermee op de openbare weg begeeft, op terreinen die toegankelijk zijn voor het publiek of voor bepaalde personen die het recht hebben om er te komen. 

Uitzondering: u moet geen verplichte BA-autoverzekering afsluiten voor motorrijtuigen die op mechanische kracht 25 km/u niet overschrijden. De aansprakelijkheid voor motorrijtuigen met een autonome snelheid van maximaal 25 km/u, kan worden gedekt door de BA Familiale/de BA-verzekering privéleven.

Opgelet! Uitzonderingen op de uitzondering

In twee gevallen moet er toch een verplichte BA-autoverzekering worden afgesloten, zelfs als de motorrijtuigen op mechanische kracht 25 km/u niet overschrijden:

  1. Bromfietsen klasse A
  2. Motorrijtuigen die voor andere doeleinden bestemd zijn dan enkel zich verplaatsen

Dergelijke motorrijtuigen zijn bijvoorbeeld bouwmachines (zoals bulldozers), gereedschapsvoertuigen (zoals vorkheftrucks) en landbouwvoertuigen (zoals tractors). 

Neem steeds de verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor uw voertuig!

Samenvattende tabel

Verzekering

Motorrijtuig

 

Mechanische kracht ≤ 25 km/u

Mechanische kracht › 25 km/u

 

Bromfiets klasse A

Motorrijtuigen die voor andere doeleinden bestemd zijn dan enkel zich verplaatsen

Andere

 

Verplichte BA verzekering

X

X

 

X

BA Familiale aanbevolen

 

 

X

 

Risico’s bij niet-verzekering BA Auto

Geschillen en klachten

Laatst bijgewerkt
27 april 2021