De "familiale BA-verzekering of de BA-verzekering privéleven" is een aanbevolen polis, zelfs als u geen kinderen of huisdieren hebt of zelfs als u niet fietst.

Ook al doet men nog zo zijn best, een ongelukkige gebeurtenis waarbij door onoplettendheid of onvoorzichtigheid schade wordt veroorzaakt kan men nooit volledig uitsluiten. Ook kan niemand er zeker van zijn dat zijn kinderen, huisdieren enz. geen schade veroorzaken.

De familiale verzekering is bedoeld om de financiële gevolgen, die soms aanzienlijk kunnen zijn, te dekken van schade veroorzaakt door de extracontractuele verantwoordelijkheid van het privéleven, met uitzondering van risico’s die vallen onder een wettelijk verplichte verzekering (bijvoorbeeld: "BA-verzekering auto").

Laatst bijgewerkt
17 januari 2023