Table of Contents

  Straffen

  De eigenaar, de houder of de bestuurder van het motorrijtuig, die het in het verkeer brengt zonder gedekt te zijn door een BA auto, kan worden gestraft met een of meerdere straffen (artikel 22, wet van 21 november 1989)

  • een geldboete;
  • een gevangenisstraf van 8 dagen tot 6 maanden;
  • de tijdelijke vervallenverklaring van het recht om een motorrijtuig te besturen, gaande van 8 dagen tot 5 jaar, of definitief;
  • de verbeurdverklaring van het voertuig.

  De houder en de bestuurder van het voertuig zijn slechts strafbaar indien zij weten dat het voertuig niet gedekt is door een autoverzekering BA.

  Schadeloosstelling bij een ongeval

  Bij een ongeval in fout of/en met zwakke gebruikers, als u eigenaar van een niet-verzekerd voertuig bent, zal u de totaliteit van de betaalde bedragen aan het slachtoffer moeten terugbetalen.

  Als het een ongeval betreft met lichamelijke letsels, dan kunnen die vergoedingskosten hoog oplopen.

  Neem steeds de verplichte verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor uw voertuig!   

  Geschillen en klachten

  www.ombudsman-insurance.be

  Laatst bijgewerkt
  9 maart 2023