Table of Contents

  Indien u  een verzekeraar zoekt via het internet, hou er dan rekening mee dat niet alle verzekeraars op hun site berekeningsmodules aanbieden. De voorgestelde berekeningsmodules hebben bovendien niet allemaal dezelfde draagwijdte.

  Let op! Sommige verzekeraars bieden u een simulator aan die slechts een indicatie geeft voor de premie. Wij raden u in dat geval aan om contact op te nemen met een tussenpersoon voor verzekeringen (agent of makelaar) die u zal verduidelijken welk premiebedrag overeenstemt met het risico dat u ondergaat op een bepaald moment. De simulator houdt tijdens zijn berekening immers niet altijd rekening met alle kenmerken van de verzekeringsnemer, de bestuurder en het voertuig.

  Wanneer u een verzekeringsaanbod vergelijkt, vergelijk niet alleen het bedrag van de premie

  De aangeboden garantie is niet noodzakelijk dezelfde: sommige verzekeringspolissen bieden u een grotere bescherming aan dan andere. Hou ook andere aspecten in het oog, zoals:

  • de dienstverlening,

  • de verschillen in het schadebeheer (contactcenter, 24u op 24u, de bijstand van een makelaar,...),

  • het commerciële beleid van de verzekeraar, in het bijzonder ten opzichte van bejaarden of jongeren,

  • het opzeggingsbeleid,

  • de bonusmalusschaal (risicograad) en

  • het gevolg van een ongeval in de berekening van de premie (negatieve schaal, oscar, joker ...).

  Deel alle nuttige informatie mee bij het schatten van het risico

  En vergeet evenmin dat u een verplichting hebt om alle informatie mee te delen die nuttig is voor de beoordeling van het risico, zowel bij het sluiten van de overeenkomst als in de loop ervan.

  U bent niet de enige gewone bestuurder, u hebt ongevallen gehad...

  Verberg niets want in geval van een ongeval kan de verzekeraar u een foute aangifte van het risico, evenals een niet-aangifte van een verzwaring van het risico, aanrekenen. In dat geval zal de verzekeraar het slachtoffer schadeloos stellen, en vervolgens u vragen zijn uitgaven terug te betalen. Deze uitgaven kunnen erg hoog oplopen in geval van een permanente invaliditeit van het slachtoffer.

  Hij kan ook uw contract ontbinden en u kunt moeilijkheden ondervinden om een andere verzekeraar te vinden. 

  Andere inlichtingen kunnen in uw voordeel uitdraaien. Breng uw verzekeraar op de hoogte

  Voorbeelden:

  • u hebt met succes een cursus defensief rijden gevolgd;
  • u of uw ouders zijn al klant; 
  • u wenst ook een andere verzekering af te sluiten voor hetzelfde voertuig (omnium-, bestuurders-, bijstandsverzekering...);
  • u wilt uw auto en uw motor laten verzekeren;
  • u gebruikt uw voertuig niet veel.

  Aarzel niet om inlichtingen in te winnen

  Geschillen en klachten

  Laatst bijgewerkt
  9 maart 2023