Als u BOB bent (ter herinnering, BOB is de persoon die geen alcohol drinkt als hij rijdt), is het aan te raden uw eigen voertuig te gebruiken. Zo niet, waak er dan over dat het voertuig dat u gebruikt in orde is met de BA-autoverzekering en beschikt over een volledige omniumverzekering (casco, indien mogelijk zonder franchise) zodat bij een ongeval het  voertuig verzekerd is. 

Anders zal de eigenaar van het voertuig zich tot u - de verantwoordelijke bestuurder - kunnen wenden om zijn schade te vergoeden.

Tegenwoordig zijn er polissen op de markt, die uitdrukkelijk het BOB-aspect dekken. Een aantal van deze polissen stellen voor de familieleden voor de schade die ze veroorzaken te verzekeren als BOB (u of een familielid brengt een derde in zijn auto naar huis), of voor de schade veroorzaakt “door de BOB” (een derde rijdt met uw voertuig om u of een lid van uw familie naar huis te brengen). Let op! Lees aandachtig de bijzondere voorwaarden van de polis! 

Geschillen en klachten

www.ombudsman-insurance.be

Laatst bijgewerkt
11 juli 2022