Indien u voor uw voertuig een omnium of een cascoverzekering afsluit, zal uw verzekeraar de materiele schade als gevolg van een ongeval vergoeden, zelf indien u aansprakelijk bent, behalve indien u zich in een situatie bevindt die uitdrukkelijk door de overeenkomst wordt uitgesloten.

De gedeeltelijke omnium (casco) beperkt de tussenkomst van de verzekeraar tot schade door glasbreuk, diefstal of poging tot diefstal, aanraking met dieren en natuurschade (storm, overstroming,…). Het staat u vrij met uw verzekeraar de dekking van een of meerdere van deze garanties te onderhandelen.

Het betreft een facultatieve verzekering waarvan de inhoud niet geüniformeerd is. Elke verzekeraar kan u dan ook specifieke garanties aanbieden tegen zijn eigen voorwaarden (franchise, eventuele segmenteringscriteria, evaluatierooster,…). Het is dan ook aangeraden de verschillende premies en dekkingen te vergelijken (garanties, uitsluitingen, franchise,….).

Aangezien deze overeenkomst niet gestandaardiseerd is,  zal de vergoeding onder meer afhangen van het evaluatierooster dat uw verzekeraar hanteert om de waarde van uw voertuig te bepalen, rekening houdend met de leeftijd van het voertuig.

Geschillen en klachten

www.ombudsman-insurance.be

Laatst bijgewerkt
11 juli 2022